Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů ke studiu od 1. 9. 2022 zde

Přihláška ke studiu (online k vyplnění)

Kritéria pro přezkoušení (PDF)