Zákony, vyhlášky, směrnice

Home / Home / Zákony, vyhlášky, směrnice

Informace o podrobnostech výkonu spisové služby

Informace podle vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (PDF)

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (PDF)

Poskytování informací

Poskytování informací (PDF)

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností (PDF)

Školní řád

Školní řád (PDF)

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška o ZUŠ,N2020 (PDF)

Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Pokyn k úplatě za vzdělávání

Pokyn k úplatě za vzdělávání (PDF dokument)

Pronájem a výpůjčka hudebních nástrojů

Pronájem a výpůjčka hudebních nástrojů (PDF dokument)