Kronika dechového orchestru

Home / Dechový orchestr / Kronika dechového orchestru

Kronika dechového orchestru

byla založena 1.9.1993

Dirigenti orchestru: Petr Staněk, Pavel Vališ

 

19921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 , 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021

Úvod

První dechový soubor složený z žáků hudební školy ve Vimperku začal působit v šedesátých letech. Skládal se z 15-ti klarinetů a působil na koncertech školy, různých schůzích a společenských akcích. Jeho vedoucím byl tehdejší učitel školy pan František Kovář. Ten také o něco později založil menší taneční orchestr, který měl přibližně 15 členů.
V sedmdesátých letech začal působit na zdejší škole pan učitel Matějka, který býval vojenským kapelníkem a výborným učitelem žesťových nástrojů. Společně s panem Fr. Kovářem, který byl již v té době ředitelem školy, založili první žákovskou dechovku. Ta měla asi 30 členů a klasické dechové obsazení. Dechový soubor vystupoval na různých společenských akcích ve Vimperku i v okolí až do doby, než odešel ze zdejší školy pan učitel Matějka. Po jeho odchodu byla žákovská dechovka rozpuštěna. Většina jejích starších členů začala hrát v místní městské dechovce.
Nový dechový soubor vznikl v polovině osmdesátých let, kdy začal na škole vyučovat další bývalý vojenský muzikant pan Miroslav Plachý. Společně s ředitelem školy Fr. Kovářem založily opět velkou dětskou dechovku, která je vlastně přímým předchůdcem dnešního dechového soboru. V této době působil na pobočce LŠU ve Stachách 20-ti členný dechový soubor, který hrál pod vedením pana Petra Staňka.
V roce 1988 postihla zdejší školu smutná událost, protože zemřel její ředitel a dirigent dětské dechovky pan František Kovář. Po jeho odchodu začal pracovat společně s panem Plachým pan Petr Staněk.
Dechový soubor se v roce 1989 zúčastnil okresního kola soutěže a skončil na 2. místě. Dále vystupoval na akcích, které pořádalo město Vimperk. V této době začal též pravidelně jezdit na letní soustředění do tábora na Lipně.
V roce 1991 postihla soubor další velká ztráta, když zemřel vedoucí kapelník pan Miroslav Plachý. Po jeho odchodu převzali dechový soubor dva kapelníci, a to pan Karel Škvrna a pan Petr Staněk. Po jejich příchodu bylo provedeno několik změn v obsazení kapely, a to hlavně v sekci bicích nástrojů. Soubor začal nacvičovat koncem roku 1991 a začátkem roku 1992 nový repertoár. První veřejné vystoupení se uskutečnilo v květnu 1992 ve Vimperku u hotelu Hvězda. Další vystoupení se konalo 29. června 1992 na náměstí ve Vimperku. Obě akce měly velký úspěch.

 

ROK 1992

První veřejné vystoupení dětského dechového souboru se konalo v pátek 29. května 1992 a to na dvoře hotelu Hvězda ve Vimperku. Hrálo zde 41 žáků a orchestr řídili střídavě pan Petr Staněk a pan Karel Škvrna. Vystoupení trvalo celkem 45 minut a sklidilo velký úspěch. Též byl vybrán první honorář na vstupném, který činil 752 Kč. Tyto peníze byly později použity k zaplacení nového oblečení dechovky.
Druhé vystoupení se konalo 29. června jako oslava závěru školního roku a to na velkém náměstí ve Vimperku. I toto vystoupení se velmi líbilo a kapela se začala pomalu rozehrávat.
V tomto roce se uskutečnily ještě dvě vystoupení a to 9.10 1992 na Bučině u příležitosti otevření nového informačního střediska CHKOŠ Vimperk a druhé vystoupení se konalo 18.12.1992 v kulturním domě ve Čkyni a bylo pro Dřevostroj Čkyně. Na tomto vystoupení byl přehrán celý repertoár dechovky a to bylo celkem 16 skladeb. Vystoupení trvalo poprvé hodinu.

Byly hrány tyto skladby:

 1. Karol Pádivý – Pochod č. 12

 2. Karel Hašler – Vltavo Vltavo

 3. František Kmoch – Zlatá Praha

 4. V úpravě Fr. Kováře Smutné trumpety

 5. Josef Řáha – Adria

 6. V úpravě Fr. Kováře – Bubenické tango

 7. Jan Čermák – Břetislav

 8. Karel Hašler – Ta naše písnička Česká

 9. Emil Štolc – Šly panenky

 10. Josef Poncar – Andulička

 11. Rudolf Nováček – Castaldo

 12. František Soukup – Bílé konvalinky

 13. V úpravě Fr. Kováře – Polka Na břehu Blanice

 14. Jaroslav Křička – Bábinčin Maršovský valčík

 15. František Kmoch – Kolíne Kolíne

 16. Jaromír Vejvoda – Škoda lásky

Na tomto vystoupení se podílelo 39 žáků, řídil Petr Staněk.
Tímto vystoupením byl též završen vstup dětské dechové hudby ZUŠ Vimperk opět mezi muzikanty.

 

ROK 1993

Uprostřed mohutného nácviku dalších nových skladeb dechovky na rok 1993 přišla v únoru pozvánka na 1. Národní přehlídku dětských dechových hudeb – Čermákovo Vysoké Mýto, která se měla konat 12. června 1993. Jedním z požadavků bylo, aby přihlášené soubory zaslaly do výběrového řízení nahrávky svých soutěžních skladeb. Tato skutečnost úplně převrátila veškerou činnost kapely. Po krátké poradě bylo učiněno rozhodnutí a vedoucí kapely se rozhodli, že se soutěžní skladby natočí v nahrávacím studiu ZUŠ Netolice u pana ředitele Nováčka. Na uskutečnění tohoto záměru nezbylo mnoho času, a tak se začalo zkoušet prakticky skoro každý den.
Nahrávání se konalo 16. března 1993. Začalo v 8 hod. ráno a skončilo ve 12 hod. večer.

Byly nahrány tyto skladby:

 1. Karol Pádivý – Pochod č. 12

 2. Jaroslav Křička – Bábinčin Maršovský valčík

 3. Jan Čermák – Břetislav

 4. Rudolf Nováček – Castaldo

 5. V úpravě Fr. Kováře – Mazurka – Mamince k svátku

 6. Vladimír Fuka – Slavonická polka

Toto nahrávání byl neocenitelný zážitek nabytý prací a mnoho účastníků nahrávky zjistilo, že muzika, která se chce dělat pořádně je obrovská dřina. Svědčí o tom i ten zážitek z natáčení, že po rozloučení se se zvukovým mistrem panem Smitkou našli oba kapelníci všech třicet účastníků tohoto natáčení ponořených do hlubokého spánku v přistaveném autobuse.
Natáčení se zdařilo a z kazety s nahrávkou měli všichni velkou radost. Kazeta byla odeslána organizačnímu výboru do Vysokého Mýta a nastalo velké očekávání zda budeme vybráni do soutěže.
V průběhu měsíce dubna přišlo ono toužebně očekávané rozhodnutí – Byli jsme vybráni mezi deset nejlepších.
Nastal neobyčejný shon a nekonečné nácviky. Oba kapelníci si uvědomovali, že kapela nemá žádné zkušenosti. O to bylo větší úsilí při nácviku a pilování soutěžních skladeb. V tomto připraveném období se uskutečnilo pouze jedno veřejné vystoupení a to bylo 1.5. 1993 v městském parku ve Vimperku. Vystoupení mělo úspěch mezi dosti početným stavem posluchačů a bylo vlastně jedinou ostrou přípravou na Mýto.
Jedním z požadavků soutěže byl počet hrajících muzikantů, který nesměl překročit 30 členů. V našem seznamu ovšem došlo k chybě, když jme zapomněli napsat Jarku Tajanovskou, hráčku na malý buben. Tuto chybu jsme zjistili až v autobuse těsně před příjezdem do Mýta. Nic se s tím nedalo dělat a tak jsme odehráli celou soutěž s jedním členem navíc.
Do Vysokého Mýta jsme odjeli 11.června 1993. Po příjezdu jsme se ubytovali na místním internátě a byl okamžitý nácvik na společnou skladbu s názvem Májová Noc od Jana Čermáka. Už tento nácvik byl velkým zážitkem, neboť tuto skladbu nacvičovalo 300 muzikantů najednou. Samotná soutěž se pak konala 12. června 1993. Pro nepřízeň počasí se nekonala na náměstí ve Vysokém Mýtě, ale ve dvou koncertních sálech „M“ klubu. Naše vystoupení bylo v druhé polovině po přestávce za vynikajícím orchestrem ZUŠ Hulín – Morava. Byl to opravdu vynikající zážitek. Všichni členové kapely hráli s obrovským nasazením a vervou. Protože jsem vystoupení řídil, mohu potvrdit, že kapela hrála jako o život. Co jsme nezvládli technicky, dohnali jsme nasazením. Celý zájezd, soutěž a vystoupení byly vynikající reprezentací naší školy. Získali jsme všichni neocenitelné zkušenosti, mnoho nových přátel a velmi dobrý byl Josef Staněk z VŠ zemědělské v Českých Budějovicích, který celý zájezd do Mýta natočil. Zážitky byly tak silné, že je někteří účastníci použili jako téma k závěrečným slohovým pracím ve svých školách. Jako důkaz přikládám slohovou práci „zapomenuté“ bubenice Jarky Tajanovské.

Dalším veřejným vystoupením byla školní slavnost I. ZŠ Vimperk, která se konala 29.6.1993.
K této slavnosti je nutno dodat, že se poprvé představili společně s dechovkou mažoretky pod vedením paní učitelky Dagmar Rückerové. Společný nácvik pochodu byl připravován hned po návratu dechovky z Vysokého Mýta.

Poslední týden měsíce srpna byl dechový soubor na týdenním soustřední v rekreačním zařízení na Lipně. Celý pobyt byl věnován intenzivnímu nácviku nových skladeb a hlavně skladbě Karla Vacka s názvem 12xVacek. Dále byly hrány skladby našich nových přátel, hudebních skladatelů. Pana Jaroslava Dufka a pana Jiřího Rady.
Soustředění se zúčastnili učitelé ZUŠ – pan Staněk Petr, Škvrna Karel, paní Vališová Lenka a jako host pan Staněk František. Soustředění, které bylo velmi úspěšné bylo zakončeno taneční zábavou pro všechny účastníky, na které hrála hudební skupina „Rohlík“.
První veřejné vystoupení po prázdninách bylo 3.9.1993. Byla to akce pro CHKOŠ Vimperk, která byla zakončena koncertem ve Skanzenu u německé obce Fünsterau. Byla velmi úspěšná a účastníky akce byli též ministři životního prostředí ČR a SRN.
30.9.1993 – propagační pochod společně s mažoretkami – propagace akce „Šumavský pohár“.
1.10.1993 – zahájení akce „Šumavský pohár“.
2.10.1993 – účast při soutěžích Šumavského poháru ve Vimperku
Na těchto dvou akcích byl uskutečněn první kontakt se sponzorem a to byla firma „Jonsered“.
15.10.1993 vystoupení dechového souboru v USP Hrabice. Velmi poučné vystoupení pro celou dechovku. Byli jsme požádáni o opakování akce.
17.10.1993 – malé náměstí Vimperk.
27.12.1993 – účast dechovky na vzpomínkové akci – malé náměstí Vimperk
11.12.1993 – vystoupení dechového souboru v Bohumilicích – akce pro důchodce

Tímto koncertem byl zakončen velmi úspěšný rok 1993

 

ROK 1994

7.února 1994 obdržela škola oznámení o pořádání II. Národní přehlídky dětských dechových orchestrů ve Vysokém Mýtě. 25.2.1994 byla odeslána přihláška do soutěže Vysoké Mýto.
13.4.1994 bylo zasláno z Vysokého Mýta potvrzení, že jsme byli opět vybráni do soutěže.
V jarním obdobím vzniká myšlenka na uspořádání I. nesoutěžního setkání dětských dechových orchestrů ve Vimperku. Organizaci této myšlenky si berou na starost oba dirigenti za značné podpory ředitelky ZUŠ paní Jany Hadravové. Dne 24.4.1994 se konalo veřejné vystoupení dvou dětských dechovek na stadionu ve Vimperku. Spolu s dětskou dechovkou ZUŠ Vimperk vystoupila i dechovka ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením pana Josefa Jandy. Negativně se odrazila na tomto vystoupení velmi malá účast posluchačů a diváků. Obě dechovky předvedly velmi kvalitní výkon.
5.5. 1994 Hra na vzpomínkové slavnosti u příležitosti osvobození města Vimperka Americkou armádou. Při této příležitosti byla hrána americká státní hymna, která byla pro tuto slavnostní příležitost nacvičena.
6.5.1994 Slavnostní koncert v obci Stachy spojen s výchovným koncertem pro ZŠ Stachy. Byly hrány skladby připravené pro soutěž ve Vysokém Mýtě.
14, 15, 16.5.1994 Vystoupení dechového souboru a mažoretek na soutěžích SOU Lesnických ve Vimperku + příprava na Vysoké Mýto.
27.5.1994 ve 400 hod. odjezd dechovky na II. Národní setkání a soutěž dětských dechových souborů ve Vysokém Mýtě. Po příjezdu do vysokého Mýta okolo osmé hodiny jsme se ubytovali v domově mládeže a absolvovali jsme jako v loňském roce nácvik na společné skladby. Pak už byla jen příprava na soutěžní vystoupení. Protože nám tentokrát počasí přálo, uskutečnilo se vystoupení na náměstí ve Vysokém Mýtě. Náš orchestr přišel na řadu těsně před polední přestávkou. Příprava byla velmi kvalitní a samotné vystoupení mělo velmi vysokou úroveň provázenou nadšením ze hry a ze soutěže. Hodnotím tento výkon jako nejlepší, který jsem od tohoto tělesa kdy slyšel. Skončili jsme druzí, těsně za vítězným orchestrem ZUŠ Prostějov. Tyto soutěžní vystoupení ve Vysokém Mýtě měly pro dechový soubor velký význam. Posunuly výkon dechovky na profesionální úroveň. Dechovka přešla z prezentování klasických skladeb i na koncertní úroveň a hru velmi náročných skladeb. Jednou z těchto skladeb je i soutěžní skladba od pana Jiřího Rady – „směs Lidových písní a tanců“.
3.6.1994 se uskutečnil propagační pochod městem spolu s mažoretkami jako propagace setkání dětských dechovek ve Vimperku. Pochod byl zakončen koncertem na letním kině.
1.6.1994 se účastnila dechovka u příležitosti vimperské pouti.
Dne 11.6.1994 bylo uskutečněno první setkání dětských dechových hudeb ve Vimperku. Setkání se zúčastnily dětské dechové hudby ZUŠ České Budějovice, ZUŠ Sezimovo Ústí, ZUŠ Netolice, ZUŠ Vimperk. Na setkání přijali účast hudební skladatelé pan Jiří Rada a pan Jaroslav Dufek. Všichni dirigenti, hudební skladatelé a členové organizačního týmu byli přijati na Městském úřadu starostou města Vimperk panem Janem Bláhou. Setkání provázelo velmi špatné počasí a tak po průchodu kapel a mažoretek městem bylo přesunuto z letního kina do kryté haly Zimního stadionu. Ani tato změna v programu neudělala nic na velmi zdárném průběhu slavnostního koncertu jednotlivých kapel, který byl zakončen společnou skladbou. Touto skladbou byl pohod Jaroslava Dufka „Okolo Břežánky“ . Pan Jaroslav Dufek tuto skladbu osobně řídil. Společná skladba řízená autorem byla vyvrcholení prvního setkání dětských dechových orchestrů ve Vimperku. Samotná akce se setkala s uznáním a byl vysloven požadavek na její pravidelné opakování. Z celého průběhu byl pořízen videozáznam panem Josefem Staňkem.

Od tohoto setkání začíná velmi intenzivní spolupráce s oběma přítomnými hudebními skladateli, panem Jiřím Radou a panem Jaroslavem Dufkem. Oba pánové zásobují dechovku velmi velkým množstvím notového materiálu a hlavně vlastními skladbami.
Dne 26.6.1994 se zúčastnila dechovka ZUŠ Vimperk prvního oficiální vystoupení v zahraničí a to setkání v německém Nuekirhenu am Inn. Dechovka se zúčastnila slavnostního pochodu asi třiceti kapel a to za obrovského nadšení místních obyvatel. Pochodovalo se několik kilometrů za 30° vedra. Všichni účastníci museli sáhnout až na dno svých sil. Někteří členové dechovky byli po tomto pochodu značně vyčerpáni. Po tomto pochodu se zúčastnila dechovka koncertního soutěžního vystoupení a pak soutěže v pochodování na místním fotbalovém stadionu. Z obou soutěži si odvezla velmi vysoké ocenění a diplomy.
29.6.1994 proběhlo slavnostní vystoupení dechovky na Slavnosti I. ZŠ Vimperk. Vystoupení bylo spojeno s pochodem městem.

Prázdninová vystoupení

 • 10.7. 1994 Vystoupení na Stachovské pouti.

 • 22.7. 1994 slavnostní otevření hotelu ANNA ve Vimperku.

 • 23.7. 1994 vystoupení na Čkyňské pouti.

 • 23.8 – 29.8. 1994 soustředění dechovky na Lipně – Nová Pec. Soustředění proběhlo ve značném pracovním nasazení. Hrálo se 5-6 hodin denně. Na soustředění nastal značný problém v sekci doprovodných nástrojů a to v trubkách. Na soustředění se nedostavil tubista Tomáš Hurský a celou sekci zachraňoval jedenáctiletý tubista Petr Samec. Jeho výkon byl opravdu nadživotní. Přesto se odchod Tomáše Hurského zdál být nenahraditelný a další vystupování dechovky bylo značně ohroženo. Byl požádán o výpomoc bývalý tubista Emil Jiroušek, který svou účastí zachránil vystoupení dechovky těsně po prázdninách. Na tomto soustředění též ukončily své působení v dechovce její vynikající členové, kteří odcházeli po prázdninách studovat do svých škol a učilišť mimo Vimperk. Byli to tito členové: Jíří Kotlík, Martin Laluha, Michal Voldřich, Jarka Tajanovská (která odešla studovat na hoboj na konzervatoř v Českých Budějovicích) a též služebně nejstarší člen dechovky Jan Doule, který byl členem ještě předcházející dechovky a měl velmi velkou zásluhu na dokonalé hře prvních křídel v dechovce. Všem těmto členům patří velké poděkování za jejich práci a všichni věříme, že si občas přijdou zahrát jako hosté. Soustředění se zúčastnily učitelé Staněk Petr, Karel Škvrna, Lenka Vališová, Krliš Karel a jako host František Staněk.

 • 19.9.1994 první poprázdninové vystoupení. Propagační vystoupení u příležitosti soutěže „Šumavský pohár“ – pochod městem

 • 30.9.1994 celodenní vystoupení na soutěži „Šumavský pohár“ + pochod městem Prachatice s Mažoretkami. Na tomto vystoupení navázána velmi dobrá spolupráce s firmou „Jonsered“ která se stala hlavním sponzorem dětské dechovky ZUŠ Vimperk.

 • 3.října proběhlo vystoupení dechovky v Českých Budějovicích u příležitosti otevření nového Casina. Vystoupení dechovky a dětského pěveckého sboru Zvonky ZUŠ Vimperk v Hotelu Zlatá hvězda.

V roce 1994 měla dětská dechovka celkem 19 veřejných vystoupení, zúčastnila se jedné národní soutěže, jednoho zahraničního zájezdu a jednoho Setkání dětských dechových hudeb.

 

ROK 1995

Na začátku roku 1995 došlo k značné přestavbě a k mohutnému zvětšení počtu členů dětské dechovky. Dechovku opustili další vynikající členové a byli to tito žáci: Chvostová Lucie, Kočová Lenka, Krejsa Michal. Do dechovky nastoupili tito noví členové: Müllerová Blanka, Jandová Jana, Kavlík Petr, Sova Ondřej, Doležal Jan, Kuncl Zdeněk, Škopek Karel, Žižka Adolf, Janda Jaroslav, Doule Stanislav, Jakub Vacík, Marek Michal, Schneider Michal, Kočová Jaroslava, Schreckingerová Ivana, David Vráblík. Soubor se rozšířil na 56 členů. Nastala nová obrovská práce dostat celou dechovku opět na vysokou úroveň
První veřejné vystoupení nové dechovky v r. 1995 bylo 31.3. 1995 Bylo to vystoupení značně důležité, protože se jednalo o soutěž dětských dechových souborů. Soutěž se konala v Třeboni a náš soubor se zúčastnil v kategorii I.C V zhledem k mladosti souboru bylo vystoupení velmi odvážné. Přesto skončilo velkým úspěchem, protože jsme skončili v naší kategorii na třetím místě. Na této soutěži zazněla poprvé v premiéře skladba od pana Jiřího Rady „Festa Musicale“, kterou skladatel věnoval našemu orchestru. Je to skladba velmi pěkná a také velmi těžká. Doufáme že se stane stálou skladbou našeho repertoáru.

19.4. 1995 veřejné vystoupení společně s mažoretkami + pochod městem z Českobudějovického náměstí na výstaviště.
25.4 a 28.4. 1995 Výchovné koncerty pro školy – menší obsazení dechovky. Tyto koncerty měly velký úspěch.
6.5. 1995 vystoupení na slavnostní přísaze v obci Stachy u příležitosti osvobození americkou armádou. Program byl spojen se slavnostním koncertem a průvodem obcí s mažoretkami.

6.5. 1995 vystoupení na slavnostní vojenské přísaze na náměstí ve Vimperku.
8.5. 1995 slavnostní vystoupení u příležitosti osvobození v Českých Budějovicích společně s mažoretkami. Průvod městem začal na náměstí a pokračoval ulicemi starého města.
14.5. 1995 vystupovala dechovka společně s mažoretkami na setkání dechovek v německém Aldersbachu. Zúčastnili jsme se pochodu městem a pak s velkým úspěchem vystoupení v místním obřím stanu. Samotný koncert trval 40 min. a byl provázen vystoupením mažoretek což se velmi líbilo.
31.5.1995 Vystoupení pro CHKOŠ Vimperk, které se uskutečnilo v Borové Ladě u příležitosti otevření nových informačních pavilonů pro návštěvníky Šumavy. Přítomen byl ministr životního prostředí ČR pan Benda.
Dne 10.5.1995 byla dechovka pozvána na 1. Přehlídku-mládežnických a dechových hudeb do Benešova. Na této přehlídce jsme se sešli s panem skladatelem Jaroslavem Dufkem a předali jsme mu pozvání na 2. setkání dechovek ve Vimperku, které se bude konat 17. června.
17. června 1995 II. Setkání dechových hudeb ve Vimperku.

Setkání se zúčastnily tyto orchestry:

 1. DDO – Benešov

 2. DDO – Písek

 3. DDO – Vlašim

 4. DDO – Plzeň

 5. DDO – Volary

 6. DDO – Vimperk

Na setkání byli přítomní opět hudební skladatelé pan Jiří Rada a pan Jaroslav Dufek. Pan Jaroslav Dufek řídil osobně závěrečnou skladbu, kterou zahrály všechny kapely dohromady ( celkem 260 muzikantů ) a byl to pochod „ Okolo Břežánky „.
24. června 1995 byla dětská dechovka pozvána k účasti na oslavách 75 let založení gymnázia ve Strakonicích. Dechovka spolu s mažoretkami odvedla obrovský průvod účastníků přes celé Strakonice a ukončila oslavu koncertem u strakonického Hradu.
28. června 1995 koncertovala dětská dechovka ZUŠ Vimperk na fotbalovém stadionu při fotbalovém utkání.
29. června 1995 po dopoledním průvodu městem koncertovala dechovka na hřišti I. ZŠ Vimperk u příležitosti závěru školního roku 1994 –1995.
7. července 1995 vystupovala dechovka s mažoretkami na Stachovské pouti. Po průvodu obcí vystupovala v místním parku.
Poslední týden v srpnu 1995 se dechovka opět sešla v táboře Jezero II. na Lipně. Po celý týden se pilně nacvičovaly nové skladby. Soustředění se zúčastnilo celkem 53 žáků a členů dechovky. Zvláštní pozornost na tomto soustředění byla věnována nácviku pochodu a hry za pochodu. Někteří členové dechovky měli značné problémy s touto činností.
Soustředění se zúčastnily tito učitelé: Petr Staněk, Karel Škvrna, Lenka Vališová a opět jako host pan František Staněk.
Na tomto soustředění byla též věnována zvláštní pozornost nácviku skladby Jiřího Rady – Festa Musicale.

Úspěšný nácvik pochodu spolu s mažoretkami byl po prázdninách zhodnocen 20.září 1995 při vystoupení dechovky na výstavě Interdidacta v Českých Budějovicích.
27.9. 1995 byl uskutečněn propagační pochod městem Vimperkem u příležitosti otevření mezinárodní výstavy Euroforest spojené s dřevorubeckou soutěží „Šumavský pohár“
28. – 29. 9. 1995 účast v Prachaticích na mezinárodní soutěži Euroforest 95.
Vystoupení se odehrávalo v dopoledních hodinách v ulicích města Prachatice společně s mažoretkami a v odpoledních hodinách na místním fotbalovém stadionu, na kterém se konala dřevorubecká soutěž „Šumavský pohár“ za účasti závodníků z celé Evropy.

Dne 13. října byla dětská dechovka pozvána k slavnostnímu vystoupení v Lipčicích u Prahy. Tohoto pozvání jsme si velice vážili a moc jsme se všichni těšili na koncert. Pozval nás totiž pan skladatel Jiří Rada se svojí ženou paní Zdenou Trojanovou, která dělala v Lipčicích v ZUŠ ředitelku. Do Lipčic jme odjeli dvěma autobusy a po slavnostním pochodu městem jsme koncertovali spolu s místním orchestrem ZUŠ Lipčice, který dirigoval pan Jiří Rada. Na závěr koncertu jme si společně zahráli české pochody. Pak jme byli všichni velmi srdečně přijati a pohoštěni v ZUŠ Lipčice. Při tomto setkání jme navázali velmi dobré a přátelské vztahy se skladatelem panem Jiřím Radou.
28.10. 1995 jsme hráli na slavnostní vojenské přísaze v kasárnách u Sloupu.
30. 10. 1995 slavnostní akademie I.ZŠ Vimperk – navrácení čestného názvu – Základní škola T. G. Masaryka – dechovka koncertovala před odhalením pamětní desky a pak hrála Českou hymnu při odhalování pamětní desky.

Dne 19. 11. 1995 se uskutečnil koncert dětské dechové hudby ZUŠ Vimperk v Hotelu ANNA. Byl to koncert na závěr sezóny 1995.
V roce 1995 absolvovala dětská dechová hudba ZUŠ Vimperk celkem 23 veřejných vystoupení. Aby mohlo těleso takto vystupovat absolvovalo mimo soustředění na Lipně v r. 1995 celkem 55 zkoušek.

 

ROK 1996

První veřejné vystoupení v r. 1996 bylo 14. 3. 1996 a 20. 3. 1996. Oba dva koncerty se uskutečnily v sále ZUŠ a byly to první výchovné koncerty dětské dechovky pro ZŠ ve Vimperku. Další výchovný koncert byl v ZŠ Vlachovo Březí a setkal se s velkým úspěchem.
4.5. 1996 byla odehrána slavnostní vojenská přísaha v kasárnách u Sloupu.
10. 5. se uskutečnilo veřejné vystoupení dětské dechovky na náměstí ve Vimperku.
25.5.1996 v rámci přípravy na soutěžní přehlídku dětských dechových kapel ve Vysokém Mýtě uspořádal soubor vystoupení ve Vimperku v Hotelu Zlatá Hvězda.
17. 5. 1996 v rámci volební kampaně proběhlo veřejné vystoupení dechovky na náměstí v Prachaticích.

V týdnu od 18. 5. do 23. 5. 1996 proběhla příprava dechovky na soutěž ve Vysokém Mýtě. Na soutěž byly připravovány tyto skladby:

 • Jiří Rada – Směs lidových písní a tanců

 • Jan Čermák – Břetislav

 • Karel Vacek – 12xVacek

 • Jaroslav Dufek – Frýdlantský pochod

 • Václav Trojan – La Lumia

Dne 24. 5. 1996 odjela dechovka ráno ve 4 hod. na soutěžní přehlídku dětských dechových orchestrů „Čermákovo Vysoké Mýto“. Do Mýta jsme dorazili kolem deváté hodiny dopoledne. Soutěž se konala na místním náměstí. Vimperská dechovka vystupovala v odpolední části soutěže a předvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. V závěrečném hodnocení byla vyhlášena jako druhá nejlepší. Zvítězil dechový orchestr Neratovice.
O djezd po oslavách výborného výsledku a po přijetí dirigentů starostou města Vysoké Mýto byl stanoven na 21: 30 hod. Kapela se vrátila do Vimperka v 24: 00 hod.
Dne 25. 5. 1996 po krátkém odpočinku vyrazily děti opět do akce a to již ráno v 7 00 hod a bylo to na pouť do Vlachova Březí. Kapela opět předvedla špičkový výkon i když měla za sebou náročný zájezd ve Vysokém Mýtě.
7. 6. 1996 byl uskutečněn výchovný koncert v ZŠ Čkyně – na tomto koncertu se projevila značná únava orchestru z předcházející doby a přípravy na Mýto. Některé skladby byly zahrány s chybami.
1.6. 1996 III. Setkání dechových orchestrů ve Vimperku.

III. setkání dechových kapel se zúčastnily tyto orchestry:

 • ZUŠ České Budějovice

 • ZUŠ Písek

 • ZUŠ Netolice

 • ZUŠ Volary

 • ZUŠ Vimperk

Na setkání byli přítomni hudební skladatelé Jaroslav Dufek a Jiří Rada. Jiří Rada osobně dirigoval ZUŠ Vimperk, kapela hrála jeho skladbu Tango Malaga, Jaroslav Dufek zazpíval společně se všemi muzikanty na závěr úpravu písničky Břežánky.

8.června 1996 se naše kapela poprvé zúčastnila Blatenských hudebních slavností. Tento ročník byl již osmý. Blatenské slavnosti se skládají ze dvou částí, a to průvodu všech kapel a potom koncertu všech účastníků na náměstí. V době našeho vystoupení bylo obrovské vedro a někdo z kapely v době koncertu vymyslel polévání vodou. Tento dobrý nápad nám pomohl ke zdárnému zakončení našeho vystoupení, protože v té době bylo na náměstí minimálně 40°C. Naše vystoupení se líbilo a byli jsme hned pozváni na příští ročník Blatenských slavností.
24. 6. 1996 vystoupila dechovka u příležitosti otevírání obchodu s látkami a koberci ve Vimperku pro pana Procházku.
26. 6. 1996 vystupoval dechový orchestr na školní slavnosti T. G. Masaryka ve Vimperku. Dechovka s mažoretkami se nejprve účastnila propagačního pochodu městem a pak koncertu na hřišti T. G. Masaryka.
23. – 30. 8. 1996 se sešla dechovka opět na soustředění v táborech na Lipně. Opět velmi tvrdě pracovala na repertoáru kapely a to hlavně na skladbách Zdeňka Tölga Předehra pro dechový orchestr, a na skladbách Jiřího Rady Festa musicale a Malaga. Před ukončením soustředění byl uspořádán slavnostní večer na kterém hrála skupina ROHLÍK.
25. 9. – 26. 9. 1996 vystupoval dechový orchestr a mažoretky na výstavě Euroforest v Prachaticích a zároveň na dřevorubecké soutěži, která se konala na hřišti Tatranu Prachatice. Vystoupení se opět velmi líbilo a kapela byla pozvána na další ročník výstavy v roce 1997. Na této výstavě začala významná spolupráce s firmou STIHL, která se stala hlavním sponzorem našich mažoretek.
29. 9. 1996 Vystoupila dechovka ZUŠ Vimperk s velikým úspěchem na Václavské pouti v Budilově. Prošla obcí za podpory mažoretek a 2 hodiny koncertovala za velké účasti diváků a příznivců z celého okolí na místním náměstíčku.
24. 10. 1996 Uspořádala dětská dechovka koncert v hotelu „Anna“ ve Vimperku. Obavy z malého prostoru se rozplynuly po prvních tónech zahraných při koncertě a hrálo se velmi dobře.
26. 10. 1996 vystupoval dechový orchestr u příležitosti slavnostní vojenské přísahy v obci Vacov.
1.11. 1996 Vystupovala dechovka na slavnostním koncertu spolu s mažoretkami a pěveckými sbory v tělocvičně školy TGM ve Vimperku
27.11. 1996 se zúčastnil soubor generální zkoušky v kasárnách U sloupu, kde se připravovala vojenská slavnost.
19.11. 1996 vystoupení dechovky na vojenské slavnosti v kasárnách U Sloupu.
6.12. 1996 byl uspořádán první zájezd do Strážného u Horní Vltavice, kde byly provedeny předvánoční koncerty dechovky.
13.12. 1996 byl proveden závěrečný koncert sezóny a byl to předvánoční koncert uspořádaný v Benešově Hoře pro obyvatele Vacova a okolí. Koncert měl velký úspěch a na závěr koncertu řídil dechovku starosta obce Vacov.
V roce 1996 měl dechový soubor ZUŠ Vimperk 24 veřejných vystoupení, 2x soustředění, a to hotel ONYX a Lipno a celkem mimo soustředění 53 zkoušek.

 

ROK 1997

První veřejné vystoupení po tvrdé přípravě, která probíhala čtyři měsíce bylo vystoupení 1. května 1997 v parku ve Vimperku. Na tomto vystoupení poprvé veřejně zazněla Znělka orchestru, kterou nám napsal hudební skladatel pan Jiří Rada. Po celou dobu příprav se orchestr zaměřil na skladby „Festa musicale“ od Jiřího Rady, pochod Sempre Avanti od Julia Fučíka a Fagotelu – Vítů, Maren.
4. – 9. 5. 1997 absolvovala dechovka velmi náročné soustředění v hotelu ONYX v Novém Dvoře – příprava byla zaměřena na národní soutěžní přehlídku dětských dechových orchestrů ve Vysokém Mýtě. Při tomto soustředění měl soubor několik veřejných vystoupení.
5.5. 1997 – hra ve Vimperku U jelena – u příležitosti osvobození města Vimperk americkou armádou.
8. 5. 1997 veřejné vystoupení u příležitosti slavnostní vojenské přísahy v Sušici.
9. 5. 1997 na závěr soustředění – vystoupení v hotelu Stachov ve Stachách pro místní základní školu.

10. 5. 1997 vystupovala dechovka na IX. Ročníku Blatenských hudebních slavností v Blatné. Jako v loňském roce bylo na našem vystoupení obrovské vedro a opět se osvědčila naše metoda s umělým deštěm v době vystoupení. Slavnosti měly velký úspěch jak u diváků tak i u muzikantů.
13. – 14. 5. 1997 proběhly závěrečné hlavní zkoušky na V. ročník soutěžní přehlídky Dětských dechových hudeb Vysoké Mýto.

Na programu byly tyto skladby.

 1. Jiří Rada – Znělka orchestru

 2. Bohumil Lepič – Předehra pro dechový orchestr

 3. Jiří Rada – Festa Musicale

 4. Fr. Maňas – slovácký tanec č. 5

 5. Lad. Vítů a Jar. Maren – Fagotela – sólo fagot hraje Petra Staňková

17.5. 1997 vyjela dechovka ve 4. 00 hod. z Vimperka do Vysokého Mýta. Všichni členové podali vynikající výkon a ZVÍTĚZILI

24. 5. 1997 vystupovala dechovka na 100 letém výročí založení hasičského sboru ve Stachách
31. 5. 1997 vystoupení dechového souboru na výstavě „Hobby“ v Českých Budějovicích.
14. 6. 1997 proběhlo IV. Setkání dechových hudeb ve Vimperku

Na setkání přijely tyto dechovky:

 1. ZUŠ Temelín

 2. ZUŠ Volary

 3. ZUŠ Netolice

 4. ZUŠ Dalečín

 5. Dudáci ZUŠ Blatná

 6. ZUŠ Vimperk

Je třeba podotknout závěrem, že organizace všech setkání dechovek, díky značné přípravě organizátorů z řad ZUŠ Vimperk, dopadla vždy dobře.

19. – 21. 1997 se zúčastnila dechovka ZUŠ Vimperk oslav Obchodní akademie a Gymnázia ve Vimperku. Dechovka koncertovala před budovou školy a 21. 6. 97 v hlavní den oslav vedla průvod všech absolventů školy na zimní stadion, kde se odehrál hlavní program oslav.
24. 6. 1997 hrála dechovka na dni otevřených dveří v kasárnách „u Sloupu“
17. 6. 1997 se uskutečnil závěr školního roku 96 – 97 na koupališti „Vodník“ Dechovka opekla uzeniny na táboráku a zahrála si s chutí několik svých oblíbených skladeb.
Ve dnech 21.8. 1997 – 28. 8. 1997 měl dechový orchestr ZUŠ Vimperk jedno z nejdůležitějších a nejhezčích soustředění. Po setkání dechovek padl návrh od pana skladatele Jiřího Rady na natáčení skladeb. Z počátku nastaly v kapele značné obavy z této nabídky, ale postupem času, a po ujištění pana Skladatele Jiřího Rady, jsme tuto perfektní nabídku přijali. Pan skladatel Jiří Rada byl přítomen se svojí paní na celém soustředění. Sám osobně vedl zkoušky orchestru na Lipně. Byla radost sledovat pozornost všech žáků při těchto zkouškách. Ač trvali i 6 hodin všichni je absolvovali s velkou chutí. Komu se taky podaří v životě nacvičovat skladby přímo se samotným autorem. A pan Jiří Rada je skvělý člověk.

Pod jeho vedením byly nacvičeny tyto skladby:

 1. Festa Musicale

 2. Vzpomínka na Schwanenstadt

 3. Tango Malaga

 4. Žesťový kvintet

 5. Znělka orchestru

4. 10. 1997 proběhlo natáčení pro hudebního skladatele Jiřího Radu v sále ZUŠ Netolice, který je zvukově upraven jako nahrávací studio. Natáčení provedl zvukař České Televize pan Kamil Příhoda.

Natočeny byly tyto skladby:

 1. Jiří Rada – Festa Musicale

 2. Jiří Rada – Vzpomínka na Schwanenstadt

 3. Jiří Rada – Tango Malaga

 4. Jiří Rada – Žesťový kvintet

 5. Jiří Rada – Znělka orchestru

Jako skladba na rozehrání byl natočen pochod Jaroslava Dufka – Břežánky.
Natáčení trvalo celkem 5 hodin. Celá kapela získala obrovské zkušenosti a pracovala po celou dobu dle slov zvukaře skoro jako profesionální.

24.10.1997 proběhl výchovný koncert a zároveň závěrečný koncert v tělocvičně ZŠ TGM Vimperk 5.1 1. 1997 proběhl koncert na oslavách učiliště v Prachaticích.
14. 11. 1997 jsme se dozvěděli ze zvukového studia ČT, že byla vinou špatné manipulace poškozena digitální nahrávka našich skladeb z Netolic a některé skladby je nutno přetočit. Proto bylo uspořádáno druhé natáčení a to proběhlo zdárně v sále ZUŠ Netolice.
26. 11. se zúčastnila dechovka veřejného vystoupení na shromáždění občanů města Vimperk na záchranu Nemocnice ve Vimperku. V r. 1997 měla dětská dechovka 28 veřejných vystoupení, 2x natáčela ve studiu a mimo soustředění měla 58 zkoušek + 1 zájezd do SRN. Největší úspěch – výhra v celostátní soutěžní přehlídce Čermákovo Vysoké Mýto.

 

ROK 1998

První veřejné vystoupení bylo 16. 1. 1998 ve Volarech na pozvání Volarské dechovky.
V únoru a březnu se dechovka začala připravovat na celostátní soutěž dechových hudeb ZUŠ.
Krajské kolo bylo v Třeboni a to 11. 3. 1998 a naše kapela získala ve své kategorii první místo s postupem do celostátního kola v Kolíně. Obrovský úspěch !

21. 3. 1998 Byla pozvána dechovka ZUŠ Vimperk jako doprovodná kapela na soutěž mažoretek do Bělčic. 24.4. 1998 se uskutečnilo ve Vimperku setkání mažoretek, které doprovázela naše kapela a oslavila tak pětiletou spolupráci s mažoretkami.

1.- 7. 5. 1998 odjela kapela na důležité soustředění na hotel ONYX, kde se velmi intenzívně připravovala na ústřední kolo soutěže dechových orchestrů v Kolíně. Zavítal mezi nás i náš velmi dobrý přítel pan hudební skladatel Jiří Rada s chotí a velmi významně nám pomohl při nácviku soutěžního repertoáru. Ze soustředění na ONYXU odjela dechovka 5. 5. 1998 hrát do Vimperka na náměstí „U Jelena“ u příležitosti oslav osvobození Vimperka.
7.5.1998 vystoupila dechovka v Novém Dvoře pro místní občany.
9.5.1998 odjela dechovka na další ročník Blatenských hudebních slavností.
10.5.1998 vystoupila dechovka na pozvání pro občany obce Vacov.
12. –15. 5.1998 probíhají poslední zkoušky na celostátní soutěž Kolín 1998.
Po koncertu vítězů odjela dechovka v noci z Kolína na přátelskou návštěvu do Dalečína na pozvání kapelníka E. Makovského. Po celou cestu se v autobuse slavilo velké vítězství dechovky v Kolíně.Do Dalečína jsme dojeli asi v 02,00 hod. ráno. Ráno od 8,00 hod. byla společná zkouška s Dalečankou . V 10,00 hod. dorazil další autobus z Vimperka s mažoretkami a odpoledne byl v Dalečíně průvod a pak v místním sále velký koncert obou kapel za hojné účasti místních obyvatel z širokého okolí. Tento koncert měl obrovský úspěch a všem se moc líbil.
Tento dopis hnal orchestr do maximální práce, protože jsme byli vybráni, po naší bláznivé přihlášce, do soutěže Concerto Bohémia 1998.
Po mohutné přípravě na natáčení a zběsilém nácviku povinné skladby jsme dne 22. 5. 1998, pod vedením režiséra a dramaturga soutěže pana Tomáše Stavěla a díky početnému týmu zvukařů a asistentů, natočili tento soutěžní program:

 1. Petr Spanilý – Rozmarná dívčina ( soutěžní skladba )

 2. Bohumil Lepič- Předehra pro dechový orchestr

 3. Zdeněk Tolg – Promenádní svita

 4. Julius Fučík – Sempre Avanti

Natáčení trvalo celkem čtyři hodiny a bylo značně vysilující. S napětím jsme očekávali výsledky soutěže.
1.6.1998 vystoupila dechovka na veřejném vystoupení v kasárnách U sloupu.
Dne 5. června 1998 obdržela dechovka výsledkovou listinu ze soutěže Concerto Bohemia 1998. S úžasem jsme nevěřícně hleděli na výsledek. Ve své kategorii jsme zvítězili a byli jsme navrženi na účast v koncertu vítězů ve Španělském sále Pražského hradu 14. listopadu 1998. Tento koncert bude vysílat v přímém přenosu 2. program České televize a rozhlasová stanice Vltava.
13. 6. 1998 5. setkání dechovek Vimperk 1998 Na tomto skvělém setkání byly přítomny tyto orchestry: ZUŠ Volary, ZUŠ Temelín, Dalečanka-Dalečín, ZUŠ Netolice, ZUŠ Vimperk. Setkání opět proběhlo na vysoké úrovni- zvláště perfektní byl průvod městem s mažoretkami.
16.6.1998 se zúčastnila dechovka otevírání nového obchodního domu v Prachaticích.
19.-24.6.1998 vykonala dechovka mohutné přípravy na mezinárodní festival dechových hudeb FIJO CHEB 1998 kam jsme byli pozváni organizačním výborem festivalu. Dne 25.6.1998 odjela dechovka na FIJO CHEB 1998.

FIJO CHEB 1998

Tato obrovská akce byla obrovskou poctou pro celou kapelu. Měli jsme tu čest vést v Chebu lampiónový průvod a naši trumpetisté začínali FIJO CHEB úvodní znělkou z pochodu PRAPORY. Vyvrcholením festivalu byl závěrečný noční koncert na stadionu v Chebu kde bylo na ploše a najednou hrálo společné skladby 980 muzikantů. Opravdu nezapomenutelné zážitky!

29.6.1998 přijela dechovka v 6,00 hod. ráno z Chebu a odpoledne již tradičně vystupovala na akademii ZŠ TGM Vimperk.
4.7.1998- pouť Stachy
Ve dnech 16.-23.8.1998 absolvovala dechovka soustředění na lipně. Na toto soustředění za námi přijel, ač značně nemocen, náš dobrý přítel a kamarád pan skladatel Jiří Rada s manželkou.Bylo to za přítomnosti tohoto pána opět skvělé, dovezl pro nás upravenou skladbu s názvem Fantazie pro orchestr a hned ji s námi opět nazkoušel a přenechal nám k této skladbě mnoho neocenitelných poznatků. Ze soustředění si dechovka odskočila zahrát na Volarské slavnosti dřeva a zde se též rozloučila s panem skladatelem Jiřím Radou a jeho manželkou paní Zdenou Trojanovou.
První veřejné vystoupení po prázdninách bylo 12.9.1998 v městském parku.
13.9.1998 odjela dechovka na koncert do Spiegelau.
22.,23.,24.9.1998 se dechovka opět zúčastnila vystoupení při akci EUROFOREST na mezinárodním mistrovství Evropy dřevorubců jak ve Vimperku tak i v Prachaticích.
11.10.1998 jsme se zúčastnili vystoupení v Bohumilicích u příležitosti 100 let založení hasičů.
16.10.1998- veřejné vystoupení Volary
24.10.1998- Čkyně Lignosystém
27.10.1998- lampiónový průvod Vimperk
28.10.1998- lampiónový průvod Strakonice-průvod po celých Strakonicích zakončen ohňostrojem.
Po celý listopad se celá dechovka připravovala na vystoupení v Praze. Těsně před 14. listopadem jsme obdrželi nová saka zelené barvy se znakem města Vimperka.
14.11.1998 dechovka odjela do Prahy na Pražský Hrad aby tam zahájila koncert vítězů ve Španělském sále. Tento koncert byl vysílán v přímém přenosu televize a rozhlasu. Koncert jsme zahajovali na přání pana režiséra Fanfárovým pochodem Josefa Potužníka. Záštitu nad koncertem převzal vedoucí kanceláře prezidenta republiky.Odpoledne jsme se zúčastnili ostré generální zkoušky a v 19.30 hod jsme nastoupili do Španělského sálu k ostrému výkonu. Na pokyn hlavního kameramana jsme zahájili koncert vítězů CONCERTO BOHEMIA. Bylo to pro nás zatím to největší ocenění a největší úspěch.

18. 12. 1998 se uskutečnil vánoční koncert v hotelu Anna. Rok 1998 byl prozatím nejúspěšnějším rokem v historii dechového orchestru. Kromě 25 veřejných vystoupení se soubor dostal přes krajské kolo do celostátního kola soutěže ZUŠ v Kolíně, kde zvítězil. Zúčastnil se velké akce FIJO Cheb a vrcholem bylo pozvání na Pražský hrad na Concerto Bohemia, kam už dechovka odjela s novými zelenými saky se znakem města Vimperk.

 

ROK 1999

V lednu a začátkem února se dechovka připravovala na zájezd do Francie, který se uskutečnil 18. – 23. února. Zde s námi poprvé nebyl kapelník Petr Staněk, který dělal garde své dceři na maturitním plese. Zájezd se vydařil a dechovka slavila další zahraniční úspěch.

19. března – veřejné vystoupení – výchovný koncert v kině

20. března – veřejné vystoupení na náměstí ve Vimperku

1. – 6. dubna jsme absolvovali soustředění v horském hotelu ONYX v Novém Dvoře. Pilovali jsme nádhernou skladbu Keesse Vlaka – New York – Overtutre. Jestli ji někdy zahrajeme dobře, přinese nám velké úspěchy. Kromě této náročné skladby samozřejmě cvičíme i jiné. Pořád hrajeme, hrajeme…. ale je tu skvělá parta, atmosféra a také legrace. Šňůra dalších vystoupení:

9. dubna – výchovný koncert v kině ve Vimperku

17. dubna – vystoupení ve Čkyních LIGNOSYSTÉM

24. dubna – Bělčice (s mažoretkami)

30. dubna – výchovný koncert v Kašperských Horách

1. května – koncert v parku u školy ve Vimperku

5. května – koncert ve Vimperku U Jelena (oslava osvobození)

7. května – koncert Nový Dvůr (oslava osvobození)

22. května – Kladrubce u Nepomuku, veřejné vystoupení pro hasiče

23. května – pouť Vlachovo Březí

28. května – výstava HOBBY České Budějovice

29. května – odpoledne vystoupení pro hasiče Zálezly

– večer vystoupení na běhu T. Foxe ve Vimperku

V měsíci červnu jsme uskutečnili dalších 8 veřejných vystoupení a v červenci 2 veřejná vystoupení. Žáci dechového orchestru si opravdu neodpočinuli a to je kolikrát učitelé z jejich škol nechtěli uvolnit.

4. června – vystoupení v Kašperských Horách

5. června – hasiči Vitice

10. června – hra ve Freyungu (přísaha vojáků SRN)

12. června – Mezinárodní setkání dechovek 6. ročník

Poprvé jsme se dočkali setkání dechovek s mezinárodní účastí. Byly zde soubory z německých měst Hohenau, Tittling a Haidmühle a z rakouského Schwazenbergu. Dále se představili naši sousedé z Volar a na závěr naše dechovka, která sklidila obrovský aplaus. Setkání začalo netradičně dopoledními koncerty na několika místech ve Vimperku. Pokračovalo odpoledním průvodem městem za účasti mažoretek a vyvrcholilo galakoncertem v hale zimního stadionu. Na závěr se všichni muzikanti zahráli společnou skladbu Břežánky v pochodové úpravě skladatele Jaroslava Dufka.

19. června – oslava 50. výročí vzniku základního uměleckého školství ve Vimperku

19. červen byl hlavním dnem oslav. Ale akce probíhaly již od soboty 12. června. V tomto hlavním dni oslav, kterému bylo přítomno i mnoho hostů, vystoupila také naše dechovka se svým koncertem v kulturním domě.

26. června – veřejné vystoupení ve Slavonicích

27. června – vystoupení pro vimperské fotbalisty

28. června – akademie ZŠ TGM ve Vimperku

I když školní rok již skončil, dechovka měla ještě dvě vystoupení.

4. července – pouť na Stachách

6. července – oslavy mistra Jana Husa v Husinci

V novém školním roce začínáme velkým zájezdem do Lucemburska. 9. – 13. září

Naše těšení a radost z toho, že se povedlo zařídit naše koncertování v Lucembursku, pokazila velice nepříjemná událost, která se stala 18. 7. 1999. Tragicky zahynul náš kamarád z dechovky, dobrý muzikant a skvělý člověk Martin Laluha. Kdo byl v té době prázdnin doma, přišel se s ním rozloučit. Uspořádali jsme pro něj koncert, na který mnozí z nás snad nikdy nezapomenou.

Co se týče zájezdu do Lucemburska, velice se vydařil, měli jsme několik koncertů, společný průvod a hráli jsme samotnému vévodovi a celé jeho rodině. Byl to nezapomenutelný zážitek. Po příjezdu domů jsme si dlouho neodpočali. Další vystoupení:

 

17. září – Šumavský pohár ve Vimperku

18. září – Šumavský pohár ve Vimperku

1. října – koncert v kulturním domě

2. října – HOBBY České Budějovice

26. října – lampiónový průvod ve Vimperku

4. listopadu – vystoupení pro město Vimperk pro veterány

23. prosince – vánoční koncert v Městském kulturním středisku

V roce 1999 jsme uskutečnili 30 veřejných vystoupení. Absolvovali jsme dva zahraniční zájezdy, uskutečnili 6. Setkání dechovek a svými koncerty též podpořili oslavy 50. výročí vzniku základního uměleckého školství ve Vimperku. Opět velice významný rok v době působení naší dechovky.

 

ROK 2000

5. února – natáčeli jsme v kině ve Vimperku pro Concerto Bohemia

1. – 5. března – soustředění ve škole v přírodě ve Volyni – v těchto dnech jsme hodně cvičili a cvičili, protože nás čekalo další natáčení a hlavně soutěž ve Vysokém Mýtě, kde jsme měli obhajovat 1. místo z roku 1997.

18. března – natáčení v Jihočeském rozhlase v Českých Budějovicích

14. dubna – veřejné vystoupení výchovný koncert

28. dubna – koncert ve Volarech

3. května – nahrávání v Jihočeském rozhlase v Českých Budějovicích na Concerto Bohemia. Nahrávali jsme 5 hodin, bylo to pro všechny velice náročné, a proto nás mrzelo, že finální nahrávka nebyla zcela podle našich představ. Příčinu vidíme ve velmi zdlouhavém postupu při natáčení. Takže v konečných výsledcích jsme obsadili 2. místo v naší kategorii na Koncertu Bohemia.

5. května – veřejné vystoupení osvobození ve Vimperku

6. května – oslava osvobození Stachy

6. května – oslava osvobození Vracov

20. – 21. května – Soutěž ve Vysokém Mýtě. Do vysokého Mýta jsme se všichni velice těšili. Sice obhajovat vítězství je vždy o dost horší než ho získávat poprvé, ale věřili jsme si. Naše příprava byla pečlivá a všichni jsme doufali, že ji zúročíme. Z Vimperka jsme vyrazili okolo 3. hodiny ráno, naši skvělí řidiči – Zdeněk Vališ a Radek Polata nás v pohodě dovezli do cíle. Po ubytování na DM jsme se šli podívat na nádherné náměstí, kde měla probíhat soutěž. Naši šéfové odešli na radnici, kde byli přijati vedoucí jednotlivých orchestrů. Už tam si nás dobírali, že je s námi těžké soutěžit a že zase zvítězíme. Snad i to nás motivovalo k velkému výkonu. Když jsme poslouchali vystoupení orchestrů, zdálo se nám, že hrají pěkně, ale v nitru duše si každý z nás myslel, že budeme lepší. Skladby jsme seřadilitak, aby naše vystoupení gradovalo:

Znělka orchestru – Jiří Rada

Rozmarná dívčina – Petr Spanilý

Promenádní suita – Zdeněk Tölg

New York – overture – Kees Vlak

Břetislav – Jan Čermák

Po každé zahrané skladbě porota uznale kývala hlavou a aplaus diváků byl obrovský. Po zahrání New Yorku už tleskala porota také. Opět se projevila skvělá parta a soudržnost kolektivu naší dechovky. Úspěch přináší také na první pohled viditelná disciplinovanost muzikantů. Při vystoupení dechovky okouzlovaly porotu též mažoretky, které dokonce předvedly dvoje kostýmy. Vyhlášení výsledků sice bylo až druhý den po průvodu městem, ale ze všech stran jsme slyšeli hlasy, že Vimperk je o třídu lepší než všechny další orchestry přehlídky a určitě zvítězí. Však jsme také večer pěkně zahráli v jedné tamní restauraci a všichni věděli, kde je Vimperk a jaké má mladé muzikanty. Druhý den, hodně brzy ráno, jsme si došli pro našeho kapelníka, který večer nevěřil našim slibům, že nás odvede na náměstí na rozcvičku. Slib jsme splnili!!! Však také kapelník vlašimské dechovky řekl našemu kapelníkovi: „ S vámi se nedá soutěžit. Nejenom, že perfektně hrajete, ale vy jste ještě ke všemu blázni!!!“

Jak je na přehlídkách a soutěžích zvykem, orchestry se rozjíždí do okolí zahrát místnímu obyvatelstvu. Nám byla přidělena Vraclav, kde jsme pochodovali dlouhou vsí až k nádhernému kostelu sv. Mikuláše. Zde jsme si s chutí zahráli koncert. Lidé z této obce si nás přišli poslechnout a ocelili naši muziku. Průvod městem Vysoké Mýto byl důstojným završením této nádherné přehlídky hudebního mládí. Dopochodovali jsme na náměstí před hlavní tribunu, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže. Získali jsme 6 cen. Absolutní vítězství, cenu diváků, ocenění pro bubenickou sekci, cenu za nejlepší aranžmá, ocenění za provedení skladby Jana Čermáka – Břetislav, cena pro nejlepší mažoretky.

Další akce:

26. května – HOBBY v Českých Budějovicích

3. června – hra na vimperské pouti

10. června – 7. setkání dechovek

Tohoto svátku hudby ve Vimperku se mělo zúčastnit kromě českých orchestrů ještě několik dechovek z Německa. Bohužel datum setkání se německým muzikantům nehodil, protože slavili svátek letnic, ale na úspěšnosti setkání a radosti z hudby to neubralo. Setkání se zúčastnily orchestry z Volar, Temelína, Bystřice nad Pernštejnem a domácí Vimperk. Poprvé v historii se měly odpolední koncerty orchestrů konat v přírodě v areálu letního kina. Po průvodu městem kapely dopochodovaly na místo a začalo nádherné představování dechovek. Bohužel počasí nepřálo toho odpoledne hudbě a velké horko vystřídala veliká průtrž mračen. Program byl sice přerušen, ale nadšené promoklé muzikanty nic neodradilo a po obrovském úspěchu domácí dechovky ještě následovala společná skladba všech zúčastněných orchestrů. 7. setkání dechovek se opět vydařilo.

11. června – pouť ve Vlachově Březí

22. června – hra pro Muzeum Vimperk

23. června – veřejné vystoupení v hotelu Anna – infocentrum

25. června – hra pro vimperské fotbalisty

28. června – školní slavnost ZŠ TGM

29. června – lesnická výstava Písek

Už tradičně s koncem školního roku naše vystupování nekončí.

1. července jsme hráli pro hasiče ve Volyni. Už jsme vystupovali na mnoha akcích, hráli venku, vevnitř, pochodovali městem, hráli hymny před tribunami, dokonce před lucemburským velkovévodou, ale tak špatnou organizaci akce jsme ještě nezažili. Byli jsme opravdu rádi, že jedeme z Volyně domů.

2. července – pouť Stachy

8. července – hra pro hasiče Úbislav

Nový školní rok jsme začali vystoupením v kulturním domě ve Vimperku 7. září.

8. září – vystoupení Šumavský pohár

9. září – vystoupení Šumavský pohár

Celé září jsme se připravovali na Mezinárodní soutěž do Děčína. 7. října jsme na tuto soutěž odjeli. Čekali nás dva dny soutěžení v mezinárodním klání již takové úrovně, ve které jsme v naší existenci ještě nesoutěžili. V Děčíně nás ubytovali v „domě hrůzy“, který byl obestřen historkou, kterou nám vyprávěla naše hosteska. Nám se tam ale líbilo, protože jsme v něm byli sami a bylo tam nádherné teplo. Samotná soutěž byla obnovena po bývalé známé Děčínské kotvě. Trvala 4 dny a sami pořadatelé nevěděli, jak to všechno dopadne. Podle úrovně orchestrů bylo všude okolo vidět, že jde o soutěž opravdu na úrovni nejen republikové, ale už mezinárodní. Už jen to, že jsme na tuto přehlídku byli pozváni, nás pasovalo na to, že něco znamenáme a že se o nás v republice ví. Naše zelená saka jsou moc pěkná, ale oblečení orchestrů, zvláště zahraničních, bylo nádherné. Více jsme však záviděli vybavení kapel hudebními nástroji. Soutěžili jsme v sobotu 7. října s tímto programem: Znělka orchestru – Jiří Rada

Meckie Messer – Kurt Weil

Festa Musicale – Jiří Rada

New York – overture – Kees Vlak

Sempre Avanti – Julius Fučík

Zahráli jsme opravdu perfektně a čekali jsme na nějakou cenu. Vše však dopadlo tak, že byla udělena jen cena jedna, kterou získala ZUŠ Čáslav a pak dostal zvláštní cenu orchestr z Polska a Švýcarska. Nutno podotknout, že tato soutěž nerozlišovala kategorii ani podle věku ani podle počtu hráčů v orchestru. Při vyhlášení výsledků jsme si mysleli, že jsme byli nedoceněni, ale co bychom chtěli hned napoprvé na takovéhle soutěži? Druhý den dopoledne byla zkouška na odpolední průvod městem Děčínem. Zkouška byla dlouhá, ale my jsme se ve volných chvilkách dobře bavili a naše „šou“ zaujala všechny orchestry okolo. Aniž by kapelník něco věděl, naši velcí trumpeťáci navštívili rodinu ve vedlejším paneláku a z balkonu zahráli „prapory“, které se nádherně rozezněly na celé děčínské nábřeží. Neken kapelník, ale i mnohé z nás to dojalo k slzám. Odpolední průvod byl přehlídkou orchestrů a mažoretek. Průvod šel z jedné děčínské čtvrti přes most na děčínské nábřeží. Byla to přehlídka dobré muziky a nádherných barev skupin mažoretek. Při loučení všichni na všechny mávali a my jsme byli pyšní na to, že jsme považováni za republikovou špičku.

21. října – slavnostní vystoupení ve Slabčicích

25. října – lampiónový průvod ve Vimperku

11. listopadu – veřejné vystoupení ve Vimperku

22. prosince – vánoční koncert

Jako každý rok, tak i letos jsme na vánočním koncertě bilancovali. Sezónu jsme měli opravdu úspěšnou a tak si nás přišlo poslechnout tolik posluchačů, že se do vimperského kulturního střediska ani nemohli vejít. Vánoční koncert se stal již tradicí, jakož i to, že vždy připravíme nějaké vánoční překvapení. Bylo to nádherné navození vánoční atmosféry zazpíváním koled a snad i slavnostní ukončení roku 2000.

V roce 2000 jsme uskutečnili 27 veřejných vystoupení. Měli jsme jedno pětidenní soustředění, třikrát jsme natáčeli, zorganizovali jsme Setkání dechovek. V soutěžích jsme obsadili 1. místo ve Vysokém Mýtě a v Děčíně jsme si dokázali, že už patříme mezi nejznámější a nejlepší dechovky v České republice. V dubnu téhož roku se uskutečnil 1. ples dechovky a mažoretek.

 

ROK 2001

Tento rok jsme začali „zostra“. Už 5. a 6. ledna jsme odjeli soutěžit na Mezinárodní festival dechových hudeb do Prahy. Tato soutěž už podle rozlosování napovídala, že jsme se opět přihlásili do „klání“, které nebude tak jednoduché. Povinná skladba ve střední třídě byla Hanácká serenáda od Mojmíra Zedníka. Po disciplinovaném nástupu na jeviště se všichni snažili jako o život. Po zahrání všech našich skladeb, včetně povinné, jsme si sedli do sálu, poslouchali konkurenci a čekali až to všechno skončí. Vyhlášení výsledků bylo sice až druhý den, ale již po našem výkonu zastavovali kapelníka Pera Staňka členové poroty i známí hudební skladatelé ze sálu a gratulovali k našemu výkonu. Výsledky střední třídy byly takové, že byly uděleny dvě první místa, zlatá pásma. Vimperk a Associazione Musicale(Itálie).

3. března – okresní kolo soutěže ZUŠ v Prachaticích. Toto okresní kolo jsme s přehledem vyhráli a postoupili do krajského kola v Třeboni. Tato krajská soutěž proběhla v dubnu a opět jsme jednoznačně zvítězili a postoupili do celostátní soutěže ZUŠ, která se měla konat 12. května ve Zlíně. Abychom pořád jen nesoutěžili, velice rádi jsme se všichni pobavili na jarním plese, v pořadí již druhém, 27. dubna. O kulturní program na plese se postarala naše dechovka a také mažoretky. Největší úspěch však mělo půlnoční překvapení velkých kluků, kteří zpívali „Princeznu ze mlejna“. Dokonce museli svůj program zopakovat a celý Vimperk mohl toto vidět na kabelové televizi. Ples byl perfektní a opět se potvrdilo, že muzikanti se umí také dobře bavit.

3. – 8. května – soustředění ve Volyni – Ve Zlíně, na celostátním kole soutěže, budeme obhajovat naše prvenství z celostátního kola z r. 1998 v Kolíně. Proto chceme „vychytat“ poslední chybičky ve skladbách a určitě zvítězit. Na soustředění jsme pozvali také dechovku z Volar, která postoupila do Zlína v malých orchestrech. Chtěli jsme jim trochu poradit, přidat něco z našich zkušeností ze soutěží, aby také co nejlépe uspěli. Soustředění bylo skvělé. Hráli jsme moc, ale byla i sranda a všichni jsme brali naše cvičení opravdu vážně. Z Volyně jsme vyjeli na 5 veřejných vystoupení:

4. května – koncert Stachy

4. května – koncert Vimperk

5. května – hra v Kašperských Horách – hasiči

6. května – koncert Kašperské Hory – osvobození

7. května – koncert ve Volyni

12. května – Zlín

Program soutěžního vystoupení:

Znělka orchestru

Meckie Messer

Festa Musicale

New York – overture

Sempre Avanti

Cesta do Zlína byla naplánovaná na jeden den. Vyjeli jsme téměř po půlnoci, abychom včas dorazili do města „M“, kde jsme chtěli předvést co nejlepší výkon a zvítězit. Soutěžili jsme v kategorii středních orchestrů. Náš největší soupeř DO ZUŠ Kolín vystupoval před námi a choval se opět velmi sebevědomě. Nicméně jejich výkon byl hodně špatný. Když pak kolínští slyšeli nás, odcházeli zklamáni tím, jak perfektně hrajeme my a jak je z našeho výkonu nadšená porota. Po nás hráli ještě dvě dechovky z Moravy, jejichž repertoár byl diskutabilní a nikdo moc nevěděl, zda je to orchestr, který hraje muziku taneční nebo to, co je v této soutěži požadováno. Výsledky měly být vyhlášeny v 17.00 hodin. Jenže naši hokejisté hráli semifinálové utkání na MS a tak porota, ale i všechny orchestry poslouchaly ve svých autobusech na parkovišti hokej. Naše dechovka, za ta léta soutěžení, několikrát ve stejné době měsíce května bojovala o vítězství stejně jako naši hokejoví reprezentanti. Proto se vytvořila pověra, že když zvítězí hokejisté, my též vyhrajeme. Hokejisté tento zápas vyhráli a my jsme tedy v sále očekávali vyhlášení výsledků. Obrovský úspěch se opět dostavil. Velká radost následovala. Vyhráli jsme 1. místo v naší kategorii a získali absolutní vítězství celého dne ze všech zúčastněných orchestrů. Dosáhli jsme nejvyššího počtu bodů, které udělovala porota, a tak porazili i vítěze velkých orchestrů Čáslav o 2 body, kteří jsou hodně dobří. Jako vítězové jsme dostali klarinet B. Večer jsme hráli na koncertě vítězů ve Fryštáku. V sále jsme měli hodně příznivců. Na další program koncertu vítězů už jsme nemohli čekat. Bylo 21.30 a nás čekala dlouhá cesta domů. Kapelník celou cestu povzbuzoval našeho dvorního řidiče pana Zdeňka Vališe, aby po celodenní únavě neusnul, tak jako my všichni. Do Vimperka jsme dorazili asi okolo 2 hodiny ráno. Byli jsme hodně unavení, ale zároveň šťastní, že jsme obhájili vítězství a jsme na 3 roky opět nejlepší dechovka v republice. Rozhodli jsme se, že toto vítězství patřičně oslavíme. Slavili jsme v hotelu Vltava a našemu radování byla opět přítomna kabelová televize Vimperk.

19. května -Hobby České Budějovice

26. května -Vačkářův Zbiroh

27. května -veřejné vystoupení na hřišti ve Vimperku

2. června -setkání dechovek Švihov Tohoto setkání jsme se zúčastnili velice rádi. Má totiž dlouholetou tradici a setkávají se tam kapely velice dobré úrovně.

15. -17. červen Kmochův Kolín

Je to svátek dechové hudby… Snem každého muzikanta je si tam zahrát…Vimperské dechovce se tento sen splnil. Absolvovat Kmochův Kolín celé tři dny je fyzicky i psychicky velice náročné. Kdo to nezažil -nepochopí to. Je to tak velká akce, že vše musí klapnout na minuty a každý zúčastněný orchestr musí disciplinovaně dodržet rozepsaný harmonogram. Již v březnu museli kapelníci do Kolína na přípravný štáb, kde se rozdávaly noty na monstrkoncert a též první instrukce. 15. června z Vimperka opět vyjely dva autobusy. V Kolíně jsme se ubytovali a už v 15.30 jsme museli bát na stadionu na velké zkoušce mládežnických DO na monstrkoncert. K večeru jsme se rozjeli do Úval u Prahy. Zde jsme zahráli koncert k narozeninám našemu příteli, hudebnímu skladateli Jaroslavu Dufkovi. Pan Dufek si zadirigoval „Břežánky“ v jeho úpravě, sešlo se v Úvalech před místním domovem důchodců hodně lidí a my jsme po občerstvení spěchali zpět do Kolína. Tehdy jsme ještě netušili, že to bude naše poslední setkání s panem Dufkem. Tento pan muzikant, který stejně jako pan Rada naší dechovce hodně fandil a na cestě k úspěchům moc pomohl, bohužel zanedlouho zemřel. 16. června v sobotu nás čekal opět náročný den. Zkouška na show mažoretek, pietní akt u hrobu Fr. Kmocha, přijetí u starostky města Kolína, účast na show mažoretek, večerní galavečer, veselice, zábavy. 17. června v neděli bylo vyvrcholení festivalu, dopoledne jsme zahráli velice úspěšný koncert na kolínském náměstí. Po obědě jsme už museli na seřadiště, kde jsme hodně dlouho čekali a čekali, než se rozešel slavnostní průvod festivalu. Na tento průvod se sjíždí diváci nejen z okolí, ale i z celé republiky a ze zahraničí. Je to nádherná přehlídka nejen dechovek, ale i krásných mažoretek. A my jsme v tomto průvodu nechyběli. Vyvrcholením Kmochova Kolína je monstrkoncert. Na tomto koncertě si zahrají všichni muzikanti všech orchestrů. Jednu společnou skladbu si zadirigoval také náš kapelník Petr Staněk. Na závěr se hrají pochody od F. Kmocha. Tomuto ukončení však nepřálo počasí, protože nad Kolínem začala velká bouřka a průtrž mračen. Program musel být přerušen, diváci se schovávali do kaváren a restaurací a muzikanti chránili své nástroje před deštěm kde se dalo. Pořadatelé po ukončení deště upustili od několika Kmochových pochodů a rozhodli se ukončit tento nádherný festival tradičním jedním pochodem Kolíne, Kolíne.

21. -24. června – Mezinárodní hudební festival Děčín 2001. Do Děčína jsme jeli soutěžit již podruhé. Věděli jsme, jak soutěž probíhá a jak je náročná. Přesto jsme chtěli uspět lépe než v roce 2000. Už jsme nebydleli v proslulém domě hrůzy, ale ubytovali nás v přírodě -v chatkách, nedaleko od Děčína. Naše dechovka soutěžila v sobotu 23. června. Z našeho soutěžního klání jsme měli skvělý pocit. Zahráli jsme perfektně a těšili jsme se na vyhlášení výsledků v neděli 24. června. V sobotu večer jsme se zúčastnili obnovené soutěže Děčínská kotva, na zimním stadionu v Děčíně. Uváděli ji zpěváci Vilém Čok a Iveta Bartošová, v porotě seděli W. Matuška, P. Muk a další známé osobnosti. Celou soutěž přenášel Český rozhlas a natáčela televize. V noci nám v chatkách byla zima, ale nějak jsme tu noc“doklepali“ do rána a těšili se na průvod městem Děčínem a vyhlášení výsledků. Po dopolední zkoušce a obědě jsme vyšli ze seřadiště přes most na děčínské nábřeží. Společně s dechovkami se představily též mažoretky a když všichni dopochodovali na místo, začalo slavnostní vyhlášení výsledků. Byla to bomba!!! Získali jsme zlaté pásmo, stříbrnou notu, nádherné poháry a jako dar klarinet B. Naše úsilí a píle bylo opět korunováno velkým úspěch. Kapelník přijímal gratulace ze všech stran, ta nejcennější byla od ředitele festivalu pana Miloslava Zelenky, který vimperské dechovce hodně fandí. Po společné skladbě všech orchestrů se autobusy s muzikanty rozjížděly domů a všichni si slibovali za rok na shledanou…

29. června – noční koncert na zámku ve Vimperku

1. července – pouť Stachy

6. července – Husinecké slavnosti

14. července – veřejné vystoupení Bernatice

22. července – pouť Čkyně

16. srpna – mezinárodní střelecká soutěž Boletce, Český Krumlov

26.8. – 1.9. –-soustředění Lipno. Tímto soustředěním jsme ukončili školní rok.

31. srpna – jsme z Lipna vyjeli do Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka, kde jsme hráli firmě Stihl. Večer přijela skupina Rohlík, jejímž členem je i náš kapelník. Grilovalo se vepřové maso, „Rohlíci“ hráli a my jsme všichni tancovali a perfektně se bavili.

Prázdniny utekly jako voda a nastává nový školní rok, v němž ani naše dechovka rozhodně nebude zahálet.

7. září – veřejné vystoupení Strážný

19. září – Euroforest Prachatice

20. září – Šumavský pohár ve Vimperku

21. září – Šumavský pohár ve Vimperku

28. září – pouť Stará Boleslav

27. října – benefiční koncert – kulturní dům Vimperk

29. října – lampiónový průvod ve Vimperku

3. listopadu – Setkání dechovek Bystřice pod Pernštejnem

Naši přátelé z Bystřice, v čele s kapelníkem Edou Májovským nás přivítali velice srdečně. Na odpoledním koncertě veřejně poděkovali naší dechovce za první krůčky v jejich práci a kapelníkovi za neocenitelné rady. Celé naše vystoupení mělo obrovský úspěch.

23. prosince – vánoční koncert

V roce 2001 jsme uskutečnili 25 veřejných vystoupení. Byl to zatím nejnáročnější, ale zároveň nejúspěšnější rok v historii dechového orchestru. Získali jsme zlaté pásmo na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze. Přes okresní a krajské kolo jsme postoupili do celostátního kola soutěže ZUŠ dechových orchestrů do Zlína, které jsme vyhráli. Dále následoval vysněný Kmochův Kolín, soutěž v Děčíně, kde jsme také získali zlaté pásmo. Absolvovali jsme opět soustředění ve Volyni a zorganizovali 1. noční koncert na vimperském zámku, který byl nádherný.

 

ROK 2002

V tomto roce jsme měli první veřejné vystoupení až na plese dechovky a mažoretek, který byl v pořadí třetí a konal se 23. 3. 2002. Na tomto plese bylo opět veselo, hráli „Rohlíci“ v čele s naším kapelníkem. Jemu děvčata z dechovky připravila nádherné půlnoční překvapení. Nechyběla ani bohatá tombola, takže všichni konstatovali, že to byl zatím nejhezčí ples.

5. dubna – hra v kulturním domě – Den učitelů

30. dubna – 5. května – soustředění Volyně

Do Volyně jezdíme rádi. Bohužel se povídá o tom, že tato škola bude z finančních důvodů zavřena. Řekli jsme si, že na to nebudeme myslet a ještě si to tady užijeme. Užijeme v různém slova smyslu: dřeme na soutěžní vystoupení do Vysokého Mý-ta a Děčína, na druhé straně jsme jako parta zase spolu a užijeme se navzájem, večery si zpestříme různými hrami atd. Na tomto soustředění jsme si zahráli dva výchovné koncerty:

3. května – výchovný koncert pro ZŠ Volyně

3. května – výchovný koncert pro děti ve škole v přírodě

18. května – veřejné vystoupení v Písku

19. května – přehlídka dechových orchestrů v Rožmitále pod Třemšínem

25. – 26. května – Čermákovo Vysoké Mýto – opět jsme tuto soutěž vyhráli!!!

1. června – Setkání dechovek Švihov

7. června – průvod městem Vimperk

8. června – Setkání dechovek Vimperk

V roce 2001 setkání dechovek nebylo a snad právě proto si lidé z Vimperka a okolí uvědomili, že jim scházelo. Letos se sešli v obrovském množství a všech 6 zúčastněných orchestrů společně s mažoretkami doprovodil do areálu letního kina veliký, dlouhý průvod příznivců této hudby. Vzácným hostem tohoto svátku byla dcera zesnulého hudebního skladatele Jaroslava Dufka. Počasí tentokrát přálo a tak všechny orchestry předvedly celý svůj připravený program. Největší aplaus opět sklidila domácí dechovka. Nejen proto, že jsme doma, ale určitě i proto, že jsme opravdu „dost dobrá dechovka“. Na závěr jako tradičně se všechny orchestry sešly na pódiu a zazněla společná skladba, kterou dirigoval kapelník naší domácí dechovky Petr Staněk. Shodli jsme se na tom, že toto poslední setkání bylo zatím nejvydařenější ze všech.

20. června – veřejné vystoupení v Písku

22. – 23. června – Mezinárodní hudební festival Děčín 2002

Do Děčína jsme letos jeli už potřetí. Tato soutěž začíná mít v Evropě velký ohlas. Bylo to znát na počtu soutěžících orchestrů – jejichž počet se od loňského roku téměř zdvojnásobil. Úroveň této soutěže roste rok od roku a my jsme moc pyšní na to, že nás do ní zvou a můžeme se směle rovnat ostatním evropským orchestrům. V této soutěži jsme získali stříbrné pásmo, ale tohoto umístění si všichni ceníme více než vítězství ve Vysokém Mýtě. Je to totiž už jiná úroveň orchestrů. Absolutní vítězství získal orchestr z Litvy, který hrál už téměř na profesionální úrovni.

28. června – noční koncert na zámku ve Vimperku

Protože loňský noční koncert byl nádherný, všichni jsme se těšili na 28. června na 22. hodinu, že opět navštívíme nádvoří vimperského zámku, kde naše dechovka ukončí slavnostním koncertem konec školního roku. Koncertem nás provázel opět Vráťa Měchurka, spoluúčinkovaly tři skupiny mažoretek a šermířská skupina Berit. Na koncertě se sešlo ještě více příznivců naší dechovky než v loňském roce. Počasí nám sice moc nepřálo, byla zima, ale naše hudba, mládí a elán zvítězily a vystoupení bylo odměněno neutuchajícím potleskem.

6. července – Husinecké slavnosti

7. července – pouť na Stachách

21. července – pouť ve Čkyni

10. srpna – oslavy obce Svatá Maří

10. srpna – oslavy hasičů Vracov

15. srpna – mezinárodní střelecké závody v Českém Krumlově

28. – 31. srpna – soustředění ZŠ TGM Vimperk

6. září – 14. září. Lido de Adriano – Itálie

6. září večer ve 20.00 hod. vyrazily dva autobusy vimperského ČSAD do Itálie. V prvním seděla dechovka, v druhém mažoretky. Cesta uběhla bez problémů a 7. 9. ráno už jsme byli na místě. Kapelník s p. Fleišmannem se obávali ubytování, ale dostali jsme samostatný dům – byli jsme všichni pohromadě a zařízení budovy bylo nadstandardní. Ještě ten den byla zkouška, na které se byla podívat agentura, která nás zastupovala. Když slyšeli muziku a viděli chodit mažoretky nezůstalo jen u jednoho vyřízeného vystoupení, ale měli jsme program na každý den. Vyvrcholením byl koncert a průvod městem poslední večer před naším odjezdem. Všichni se také těšili na koupání v moři. Moře bylo od našeho baráku asi 50 metrů. Každý den po obědě jsme šli hromadně k moři. Bylo to báječný, zažili jsme klidné moře, velké vlny před bouřkou i moře po bouři. Byl to zážitek. Kolektiv, který je v našem orchestru skvělý, se ještě lépe poznal a utužil.

24. září – koncert pro školy postižené povodní

28. září – Václavský jarmark Netolice

22. prosince – vánoční koncert

V roce 2002 jsme se pobavili už na 3. plese dechovky a mažoretek. Uskutečnili jsme 20 veřejných vystoupení. Vyhráli jsme již potřetí soutěž ve Vysokém Mýtě, na mezinárodní soutěži v Děčíně jsme získali stříbrné pásmo. Měli jsme opět soustředění ve Volyni, zorganizovali velice úspěšné 8. setkání dechovek a v září vycestovali do Itálie, kde jsme společně s mažoretkami slavili velký úspěch.

 

ROK 2003

15. března – hra na náměstí pro Rallye Šumava

4. dubna – výchovný koncert Vimperk

11. dubna – výchovný koncert Vimperk

12. dubna – setkání dechovek v Dalečíně

25. – 26. dubna – 2 koncerty v Aši

2. května – ples dechovky a mažoretek

Ples se konal letos o něco déle, ale opět se velmi vydařil a jako každý rok bylo úžasné půlnoční překvapení. Kluci předváděli skupinu Lunetic a všichni jsme slzeli smíchy. Nikomu se nechtělo domů a skupina Rohlík nám hrála do časných ranních hodin.

3. května – 100 let hasiči Strašín

18. května – setkání dechovek Rožmitál pod Třemšínem

23. května – noční koncert dechovky na zámku, předvečer 10. výročí dechovky a mažoretek

24. května – setkání dechovek k 10. výročí spolupráce dechovky a mažoretek

7. – 8. června – Fest Band Dačice

Slavnosti orchestrů v Dačicích byla nádherná akce. V sobotu 7. června jsme vyrazili z domova opět dvěma autobusy. Byli jsme opravdu upřímně uvítáni nejen pořadateli, ale samotným ředitelem panem Milanem Kubkem. Jelikož pan Kubek se dobře zná s naším kapelníkem Petrem Staňkem, pozval nás jako největší „ESO“ těchto slavností. Vyjímečné toto setkání bylo také tím, že celý program s námi absolvovala starostka Vimperka Stanislava Chumanová. Byla překvapena co všechno musí mladí muzikanti a také mažoretky vydržet – zkoušky, generálky, čekání na vystoupení. Je našemu orchestru od té doby příznivě nakloněna. Také byla s naší delegací slavnostně přijata u starosty města Dačice. Naše noc byla krátká. Spali jsme ve Slavonicích ve starobylém klášteře. Ale mnoho jsme toho nenaspali. Večer jsme se šli pobavit do je z místních restaurací. Kluci hráli, tancovali jsme, zpívali… V neděli 8. června byl průvod městem, vystoupení mažoretkových skupin a slavnostní monstrkoncert. Každou skladbu dirigoval jeden z kapelníků zúčastněných orchestrů. Na závěr slavností byla předána naší starostce kytice, jako čestnému hostu této akce. Za připomenutí stojí sobotní večerní prohlídka dačické zušky, která je sice úplně nová, ale vkusně a barevně zařízená. Je to určitě nejkrásnější zuška v jižních Čechách.

21. června – hra Papírny Netolice

22. června – Boží tělo Vimperk

25. června – akademie ZŠ TGM

27. června – noční koncert na zámku

6. července – pouť na Stachách

12. července – hasiči Stachy

26. července – hasiči Soběšice

27. července – pouť ve Čkyni

2. srpna – hasiči Vacov

5. srpna – Český Krumlov – střelecké závody

9. srpna – 110. výročí tratě Vimperk – Strakonice

10. srpna – pouť Vacov

23. – 30. srpna – soustředění Klepákův Mlýn u Dačic

31. srpna – Země Živitelka České Budějovice

13. září – Veterán club Strakonice

19. září – Euroforest Prachatice

17. – 19. října – Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2003

Soutěž je z pověření ministerstva kultury ČR, bez omezení věku i počtu hráčů. Celkem soutěžilo 18 orchestr. Náš orchestr byl jako jeden z mála mládežnický. Na soutěži jsme se soustředili celý rok. Omezili jsme letos i ostatní významné soutěže. Byl udělán dokonalý výběr muzikantů, kteří usilovně trénovali vybrané skladby. Kapela podala vynikající špičkový výkon, bohužel porota byla jiného názoru. Nenašly se pro nás 4 body, abychom získali zlaté pásmo….. Ale i přesto je stříbrné pásmo báječný úspěch. Bohužel jsme od poroty nedostali ani diplom…

14. prosince – vánoční koncert ve Čkyni

21. prosince – vánoční koncert ve Vimperku

V roce 2003 jsme měli 28 veřejných vystoupení. V květnu jsme se všichni sešli na 4. plese dechovky a mažoretek. Letos jsme na vimperském zámku vystoupili dvakrát. Soustředění ve Volyni jsme vyměnili za soustředění na Klepákově Mlýně u Dačic. V říjnu jsme se zúčastnili Mezinárodní soutěže v Ostravě. Konec roku jsme opět završili vánočním koncertem.

 

ROK 2004

27. února – místní kolo soutěže MŠMT

20. března – 5. ples dechovky a mažoretek

24. března – krajské kolo soutěže ZUŠ v Třeboni

V místním a okresním kole jsme neměli konkurenci. V krajském kole už s námi soutěžilo více orchestrů, přesto jsme jednoznačně zvítězili a postoupili do celostátního kola do Litvínova.

10. dubna – slavnostní koncert k životnímu jubileu Petra Staňka

24. dubna – vystoupení na mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Vimperku

30. dubna – veřejné vystoupení v letním kině ve Vimperku

1. května – celostátní kolo soutěže MŠMT dechových orchestrů Litvínov

V konkurenci nejlepších orchestrů ČR jsme získali 2. místo.

6. května – osvobození Vimperk

11. – 17. května – soustředění Chata Mládí Zadov

Soustředění bylo zaměřeno na mladší členy dechovky. Kapelník je přihlásil na soutěž do Vysokého Mýty „na zkušenou“. Všichni makali, zlobili kapelníka, pak to všechno museli odčinit a koncem týdne přijeli velcí členové orchestru, aby udělali zkušební komise a vybrali ty nejlepší, kteří na soutěž pojedou.

16. května – přehlídka dechovek Rožmitál pod Třemšínem

22. – 23. května – Čermákovo Vysoké Mýto

Jeli opravdu ti vybraní, nejmenší. Ti velcí zůstali doma a drželi pěstě. Po výkonu volal kapelník domů, že zahráli hodně dobře, ale že jsou tam starší dechovky, takže hlavně, že ti malí neudělali ostudu. Vyhlášení bylo až druhý den soutěže. Světe div se!!! Naše dechovka vyhrála!!!

4. – 6. června – zájezd do Thumu – Německo

Zahráli jsme si vystoupení v obrovském stanu, v kasárnách a různě jinde. Na přehlídce bylo spousta kapel z Německa , ČR i z jiných zemí. Ale celkově se nám akce nelíbila, protože nás ubytovali v nelidských podmínkách, o kterých se radši nebudu zmiňovat.

12. června – setkání dechovek Vimperk

26. června – noční koncert na zámku

Největším překvapením tohoto tradičního a nádherného koncertu bylo slavnostní předání vlastního praporu dechovce ZUŠ Vimperk. O tomto aktu věděl jen kapelník Petr Staněk, který to celé vymyslel a podílel se na návrhu praporu. Když vedoucí skupiny historického šermu „Berit“ za světla pochodní a zvuku fanfár nesl a předal prapor Petru Staňkovi, byl to slavnostní velkolepý okamžik.

4. července – pouť Stachy

5. července – výročí Mikoláše Alše – Mirotice

6. července – Husinecké slavnosti

24. července – vystoupení v Ruderingu – Německo

25. července – pouť Čkyně

8. srpna – pouť Vacov

22. – 29. srpna – soustředění Klepákův Mlýn u Dačic

Na toto místo se vracíme už podruhé. Už jsme si zvykli na to, že nemůžeme být na Lipně a také na podmínky tohoto tábora. Cílem tohoto soustředění je naučit se nové skladby, zlepšovat ty, které hrajeme a také stmelit kolektiv a zažít legraci v posledních prázdninových dnech.

11. září – 750. let založení obce Strašín

17. září – mistrovství ČR hasičů v Sušici

19. září – mistrovství ČR hasičů v Sušici

2. října – veřejné vystoupení v Horní Vltavici

13. listopadu – koncert k otevření kulturního domu „Cihelna“ ve Vimperku

18. prosince – vánoční koncert Čkyně

19. prosince – vánoční koncert ve Vimperku

V roce 2004 jsme vystupovali na 25 veřejných vystoupeních. Uspořádali jsme již 5. ples dechovky a mažoretek. Vyhráli jsme s mladými členy orchestru Čermákovo Vysoké Mýto. 26. června kapelník na nočním koncertě na zámku převzal prapor dechovky. Absolvovali jsme dvě soustředění, na Zadově a na Klepákově Mlýně u Dačic. Rok 2004 jsme ukončili velkolepým vánočním koncertem v nově otevřené „Cihelně“.

 

ROK 2005

 

Leden až duben – orchestr nacvičoval a opakoval, nebylo žádné veřejné vystoupení

2. – 8. květen – Soustředění Zadov

5. květen – výchovný koncert Stachy

– veřejné vystoupení osvobození Stach

6. květen – veřejné vystoupení osvobození Vimperka

7. květen – vystoupení Vracov

29. květen – Boží tělo Vimperk

5. červen – svěcení sochy, náměstí Vimperk

11. červen – mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Strakonice

26. červen – veřejné vystoupení Kašperské Hory – oslavy 100 let založení školy

28. červen – školní slavnost ZŠ TGM Vimperk

1. červenec – noční koncert na vimperském zámku

2.-3. červenec – Fest band Dačice

6. červenec – Husinecké slavnosti

23. červenec – veřejné vystoupení hasiči Vimperk

24. červenec – pouť Čkyně

6. srpen – pouť Vacov

21. – 28. srpna – soustředění Klepákův mlýn

Na toto soustředění se vždy všichni těšíme – hlavně kapelník Petr Staněk je „ ve svém živlu“. Totéž lze říct o p. učiteli Škvrnovi a všech dalších dospělých „odchovanců“ naší dechovky. Kromě tvrdé každoroční práce se zažije spousta legrace. Týden uteče jako voda.

2.-4. září – Mezinárodní festival Lesino –Polsko – zlaté pásmo!!! – více informací v kronice a na internetu

20. září – Mistrovství ČR ve střelbě z kuše Zadov

22. října – slavnost ZŠ TGM Vimperk

17. prosinec – vánoční koncert ve Čkyni

18. prosinec – vánoční koncert Vimperk

 

V roce 2005 jsme uskutečnili 18 veřejných vystoupení, 2 soustředění a získali jsme zlaté pásmo na mezinárodním festivalu v Polsku.

 

ROK 2006

Rok 2006 začal účastí na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Praha ve dnech 6. a 7. ledna 2006. Získali jsme zlaté pásmo, stali jsme se vítězem kategorie a odvezli si ceny za nejlepší provedení povinné sklady a cenu za sólové výkony trumpetistů Martina Vališe a Jana Hrdličky. Všechny články k soutěži jsou v psané kronice.

3. února – vystoupení k otevření kulturního domu ve Vacově

25. února – masopust Vimperk

24. března – výchovný koncert v Kašperských Horách

29. března, 31. března – výchovné koncerty pro školy ve Vimperku

7. dubna – výchovný koncert Stachy

22. dubna – Setkání dechovek Bystřice nad Pernštejnem

Byli jsme hosty Setkání dechovek u kamaráda Edy – kapelníka dětské dechovky ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Jejich Setkání nemá ještě tak dlouhou tradici jako u nás ve Vimperku. Jelikož Eda je vděčný našemu kapelníkovi Petru Staňkovi za to, že v jejich začátcích mu hodně pomohl a poradil, býváme v Bystřici nejvzácnějšími a nejuznávanějšími hosty!

29. dubna – 6. května – Soustředění Chata Mládí Zadov

1. května – veřejné vystoupení ve Vimperku

5. května – veřejné vystoupení ve Stachách

5. května – veřejné vystoupení ve Vimperku

20. – 21. května – Čermákovo Vysoké Mýto – soutěž – vyhráli jsme trubku

3. června – Setkání dechovek ve Vimperku

28. června – průvod městem – školní slavnost ZŠ TGM Vimperk

30. června – noční koncert na vimperském zámku

Tento koncert patří už ke krásným tradicím, spojených s koncem školního roku. Nejen žáci a učitelé ZUŠky se na něj těší, ale stále i více lidí, kteří na něj přijíždějí i z okolí. Počasí nám opět přálo, připravené vystoupení se vydařilo, tak by se mohlo zdát, že členové dechového orchestru v čele s kapelníkem mohou v klidu odejít na prázdniny. Ale není to tak. Během prázdnin měla dechovka 7 veřejných vystoupení, která byla završena soustředěním na jejich konci.

1.července – pouť Stachy

2. července – Dny hudby v Bavorsku – Freyung – Německo

6. července – Husinecké slavnosti

23. července – pouť Čkyně

5. srpna – hra v Německu pro NP Šumava

12. srpna – pouť Vacov

19. srpna – Setkání dechovek Temelín

26. srpna – 2. září Soustředění Dobrá Voda u Záblatí

9. – 10. září – Mezinárodní festival dechových hudeb Jistebník – Studénka

16. září – 1 . dechovkářská svatba

Své ano si řekli na zámku ve Vimperku Pavel Vališ, současný ředitel naší ZUŠky a Petra Staňková, dcera kapelníka Petra Staňka. Oba jsou členy naší dechovky téměř 20 let. Dechovka byla u toho a připravila novomanželům na zámeckém nádvoří nádherné překvapení.

14. října – mezinárodní soutěž Rohrbach – Rakousko

22. října – veřejný koncert v Kašperských Horách

16. prosince – vánoční koncet ve Čkyni

17. prosince – adventní koncert KD Cihelna Vimperk

Tento koncert byl opět obrovským zážitkem. Těší se na něj nejen rodiče členů orchestru, ale jezdí na něj lidé ze širokého okolí. Letos byl sál zaplněn nejen do posledního místečka, ale i lidé stáli okolo sálu, ve vchodu do sálu i předsálí. Sešlo se více než 400 příznivců naší dechovky. Program byl sestaven jinak než v minulých letech, měl vysokou úroveň a vánoční nálada gradovala do obrovského nadšení všech diváků.

Statistika roku 2006

1 velký mezinárodní úspěch – Praha

22 veřejných vystoupení

2 soustředění – Zadov, Dobrá Voda

1 Setkání dechovek ve vimperku

1 noční koncert

1 mezinárodní festival – Jistebník – Studénka

1 dechovkářská svatba

 

 

ROK 2007

9. březen – krajské kolo soutěže ZUŠ dechových orchestrů – Třeboň – 1. místo s postupem do celostátního kola

24. březen – Ples dechovky a mažoretek
(Každoročně tento ples patří k vrcholům vimperské plesové sezóny. O bohatý program večera se postará dechový orchestr i mažoretky všech věkových skupin. Volná zábava pokračuje až do ranních hodin…)

31. března – 6. dubna – soustředění Nové Hutě
„Protože jsme „na celé čáře“ vyhráli krajskou soutěž dechových orchestrů ZUŠ a postoupili do celostátního kola, bude celé soustředění zaměřeno na pilování soutěžních skladeb“ – řekl kapelník Petr Staněk. Opravdu jsme celý týden makali, ale o zábavu jsme se také nenechali připravit. Vždyť jsme se na něj všichni těšili. Přijeli za námi také starší kolegové, kteří již v dechovce stabilně nehrají. Prostě, bylo to fajn.

30. dubna – ústřední kolo soutěže dechových orchestrů ZUŠ – Litvínov – 3. místo
1. května – lampiónový průvod Vimperk
3. května – osvobození města Vimperk
9. května – otevření „Pavilonu přátelství“ SŠ Nerudova Vimperk
19. května – mistrovství mažoretek Vimperk
2. června – mistrovství mažoretek ČR – Strakonice
3. června – svěcení praporu města Vimperk
9. června – setkání rodáků Dolany
10. června – oslava a přehlídka hudeb Kaplice
23. června – oslava založení hasičů Čkyně
29. června – firemní akce Vodňany
29. června – noční koncert na vimperském zámku

30. června – 1. července – Fest Band Dačice
Tohoto festivalu jsme se zúčastnili i s mažoretkami již potřetí. Jezdíme sem rádi nejen proto, že tento festival je spojen se začátkem prázdnin, ale také proto, že naši ZUŠ spojuje dobrá spolupráce a přátelství s ředitelem ZUŠ Dačice Milanem Kubkem.

6. července – Husinecké slavnosti
8. července – pouť Stachy
15. července – Dny bavorsko – českého přátelství Zwiessel Německo
22. července – pouť Čkyně
28. července – městská slavnost Freyung – Německo
4. srpna – pouť Borová Lada

25. srpna – 1. září – soustředění Nové Hutě
Konec prázdnin patří každoročně soustředění naší dechovky. Na hotelu Kodrea máme dobré podmínky k práci, a proto letos již podruhé jsme využili jeho prostorů. Pedagogové připravili hudební party a nápady pro využití večerů a žáci „oprášili“ nástroje, které si přes prázdniny ale téměř neoddechly, neboť jsme dost často hráli. Opět se podařilo udělat hodně práce. Užili jsme si také dost zábavy a legrace, která již k našim soustředěním určitě patří.

16. září – pouť Zdíkov
10. listopadu – firemní akce – CIVA TRANS Rovná u Strakonic
15. prosince – vánoční koncert ve Čkyni

16. prosince – vánoční koncert ve Vimperku – KD Cihelna
Není třeba připomínat, že vánoční koncert je vždy vyvrcholením kalendářního roku ve vystoupení dechového orchestru, ale také vyvrcholením všech čtyř adventních koncertů ve Vimperku. Už dvě hodiny před začátkem koncertu bývají židle „posázené“ kabáty, šálami a kabelkami, aby posluchači nemuseli celý koncert stát a aby se vůbec vešli do sálu.

Letos měl kapelník opět připraveno vánoční překvapení v podobě profesionální zpěvačky, která si několikrát zazpívala s orchestrem a také dramatické oddělení ZUŠ vytvořilo „ŽIVÝ BETLÉM“, což nádherně navodilo vánoční atmosféru.

Vystoupené „velkého“tělesa malých a větších muzikantů bylo profesionální, střídaly se skladby dechové, taneční a koncertní, na závěr si opět všichni zazpívali koledy s doprovodem mnoha prskavek v rukách muzikantů. Na závěr předal ředitel Pavel Vališ kapelníkovi a všem sólistům kytičky a jemu se dostalo upřímné poděkování od starosty města Pavla Dvořáka za výborné vedení školy.

21. prosince – vstup ČR do Schengenu- Strážný

Statistika roku 2007:
1. místo v krajském kole dechových orchestrů – Třeboň
3. místo v ústředním kole dechových orchestrů – Litvínov
2 x soustředění v Nových Hutích
1 x festival Fest Band Dačice
1 x noční koncert
3 x vánoční koncert
1 x ples dechovky a mažoretek
18 x veřejné vystoupení

 

 

ROK 2008

Velký mezinárodní úspěch v Praze!!! Začal rok 2008, který bude velice hustě obsazený náročným programem pro náš orchestr.

4. – 5. ledna Praha – Mezinárodní hudební festival dechových hudeb STŘÍBRNÉ PÁSMO
15. – 21. března soustředění Hotel Korea Nové Hutě

Toto soustředění bylo zaměřeno na nácvik skladeb na světoznámé festivaly, kam byla naše dechovka letos pozvána. Jedná se o Kmochův Kolín a FEDO Štětí.

Jak už je zvykem, sjíždí se na toto soustředění též starší muzikanti, kteří již pravidelně nemohou v orchestru působit. Je to tradice, dřina i zábava. Hotel Korea v Nových Hutích nám poskytuje perfektní zázemí pro náš týdenní pobyt a nácvik. Opět jsme zvládli nejen procvičovat starší skladby, ale naučili se také nové a seznámili se se společnými skladbami na jmenované festivaly.

5. dubna Ples dechovky a mažoretek

To byla nádhera! – neslo se sálem. Půlnoční překvapení rozproudilo všechny v sále a na závěr se neslo „ Cihelnou“ sborově …..uvidíte Večerníčka, jak se uklání… – děti z dechovky opět nezklamaly.

19. dubna      mistrovství mažoretek Vimperk
25. dubna      výchovné koncerty pro ZŠ
25. dubna      hra u Rhode Schwarz Vimperk
5. května       veřejné vystoupení Strakonice
6. května       oslava osvobození města Vimperk
24. – 25.5.    Čermákovo Vysoké Mýto      1. místo – hlavní cena + 5 cen poroty
7. června       slavnost hasičů Zdíkov 150 let
14. – 15.6.     45. Kmochův Kolín
20. – 21.6.    FEDO Štětí
25. června    školní slavnost ZŠ TGM Vimperk
27. června     hra pro OV Media Vimperk
27. června     8. Noční koncert na vimperském zámku

Jako každý rok, tak i letos noční koncert zahajoval prázdniny. Orchestr na něm předvedl nejen skladby, které již léta hraje, ale též skladby nové, které byly nacvičeny na soutěže a přehlídky. Druhé nádvoří vimperského zámku bylo opět zcela zaplněno nejen rodiči muzikantů a mažoretek, ale také příznivci naší dechovky, kteří si začátek prázdnin bez tohoto koncertu již nedovedou představit.

5. července     vystoupení v Německu – Ruderting

Je už celá léta známo, že dechovka v čele s kapelníkem ani o prázdninách neužívá odpočinku. Objíždí poutě, různé slavnosti a rozdávají svým uměním radost!

6. července     Husinecké slavnosti
6. července     pouť Stachy
9. července     vystoupení Německo – Zwiesel
12. července   veřejné vystoupení – přírodní parket KD Cihelna Vimperk
27. července   pouť Čkyně
2. srpna          pouť Borová Lada
9. srpna          výročí hasičů Lčovice
16. srpna        výročí obce Malenice
16. srpna        výročí hasičů Stachy
23. srpna        Volarské slavnosti
24. – 30.8.     soustředění Hotel Korea Nové Hutě
5. září              hra Nahořany – soukromá akce
6. září             slavnost hasičů Bohumilice
7. září             38. Fadrhonsova Bobrovice
27. září          111. let Gymnázia Prachatice
13. prosince  vánoční koncert Čkyně
14. prosince  vánoční koncert Vimperk

Jestli je někdy „Cihelna“ vyprodaná do posledního místečka, bývá to o Vánočním koncertě naší dechovky. Přítomni byli i vzácní hosté – starosta města Mgr. Pavel Dvořák, radní JČ kraje RNDr. Jana Krejsová. V prodeji byl kalendář orchestru na rok a nové CD, natočené ve studiu českobudějovického rozhlasu. Byla to opět nádherná tečka za rokem 2008.

Statistika roku 2008:
Stříbrné pásmo – Mezinárodní festival dechových hudeb Praha
1. místo – Čermákovo Vysoké Mýto
3 x festivaly – Kmochův Kolín, FEDO Štětí, Fadrhonsova Dobrovice
1 x ples dechovky a mažoretek
1 x noční koncert
2 x soustředění v Nových Hutích
24 x veřejné vystoupení

 

ROK 2009

27. – 28. března se orchestr zúčastnil mezinárodní hudební soutěže Young Prague, ze které si přivezl zlaté pásmo a ocenění za vynikající sólový výkon pro Martina Vališe ve hře na trubku.

25. dubna se uskutečnil Ples dechovky a mažoretek v KD Cihelna ve Vimperku

Ve dnech 30. dubna – 2. května se orchestr zúčastnil mezinárodní soutěže dechových orchestrů v Polsku, ve městě Gorzów Wielkopolski. Zúčastnili jsme se soutěže v pochodu a v hraní na pódiu. Za vítězství v pochodové soutěži jsme získali titul laureáta festivalu.
6. května – osvobození města Vimperk
8. května – oslava obce Onšovice
9. května – Europe Direct – Dny přeshraniční spolupráce – Schwarzenberg, Rakousko
29. – 31. května – Festival dechových orchestrů Hranice na Moravě

5. – 6. června – 12. Setkání dechovek ve Vimperku – tohot setkání se zúčastnily orchestry z Freyungu, Přeštic, Prachatic a Dačic

7. června – setkání bývalých členů dechovky v KD Cihelna Vimperk

26. června – 9. noční koncert na vimperském zámku. Nádvoří vimperského zámku bylo opět plné. Tradice se ujala. Prázdniny začínají, ale dechovka si neodpočine.

27.-28. června – Fest Band Dačice
4. července – oslava hasičů Vlachovo Březí
5. července – pouť Stachy
6. července – pouť Husinec
12. července – Dny hudby Zwiesel, Německo
19. července – pouť Horní Vltavice
26. července – pouť Čkyně
1. srpna – pouť Borová Lada
22. srpna – oslava hasičů Svatá Maří
22. – 29. srpna – soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích
27. září – pouť Budilov
12. prosince – vánoční koncert ve Čkyni
13. prosince – 12. Adventní koncert v KD Cihelna ve Vimperku. Koncert byl opět velkolepý. Dechovka se představila v nových košilích a kravatách, které vyrobila firma VAVI Vimperk. I to přispělo ke slavnostnímu předvánočnímu odpoledni.

Statistika roku 2009
– Zlaté pásmo – mezinárodní hudební festival Young Prague
– Laureát pochodové soutěže – mezinárodní soutěž Gorzów Wielkopolski, Polsko
– Ples dechovky a mažoretek
– 9. noční koncert
– 12. Setkání dechovek ve Vimperku
– 1 x soustředění v Nových Hutích
– Fest Band Dačice
– Festival DO Hranice na Moravě
– 2 x vánoční koncert
– 12 x veřejné vystoupení

 

 

ROK 2010

13. března – Ples dechovky a mažoretek. Tato akce je velice navštěvovaná nejen rodiči žáků ZUŠ, členů dechového orchestru či mažoretek, ale čím dál více také zástupců veřejnosti. Je to proto, že celý večer se něco děje a vyvrcholením je vždy půlnoční překvapení, které letos bylo ve znamení šmoulů. Kapelník byl taťka šmoula a okolo něj tancovalo skoro 40 šmoulíků

26. března – krajské kolo soutěže ZUŠ v Třeboni – 1. místo s postupem do ústředního kola

27. března – 2. dubna – soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích. „Toto soustředění je třeba brát letos víc než vážně!“ říkal kapelník pořád dokola. Rok 2010 je pro orchestr našlapaný soutěžemi, hlavně mezinárodními. Z tohoto důvodu musí být všichni hráči souboru velice dobře připraveni.

8. dubna – 11. dubna – mezinárodní soutěž – Mitteleuropa Blasmusikfest Trogir, Chorvatsko
Velký zážitek pro všechny umocnění obrovským úspěchem – 2. Cena, výhra hudebního nástroje conga zn. Tycon

8. května – ústřední kolo soutěže ZUŠ v Letovicích – 3. místo ve zlatém pásmu
22. května- oslava hasičů Jaroškov
29. května – oslava hasičů Zálesí
5. června – mistrovství ČR mažoretek Strakonice
12. června – oslava hasičů Lažiště
18. června – 10. Noční koncert na vimperském zámku se tentokrát musel přesunout na arkády zámku, tzn. o několik metrů níže než je nádvoří, které se opravuje. I přes počasí, které koncertu ani trochu nepřálo, přišlo jako vždy velké množství posluchačů. Vystoupila také šermířská skupina Berit s ohnivou show a tradičně mažoretky.

27. června – 10 let Stadtkapelle Freyung
4. července – pouť Stachy
6. července – pouť Husinec

16. – 18. července – mezinárodní soutěž Mid Europe Schladming, Rakousko. Velice prestižní soutěž pod patronací CISM, 2. místo pro náš orchestr – velká spokojenost, krásný zážitek!!!

25. července – pouť Čkyně
31. července – oslavy obce Lenora
8. srpna – pouť Vacov

14. – 21. srpna – soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích. Byli jsme již letos podruhé. Připravovali jsme se mj. na soutěž v Polsku.

28. srpna – slavnosti města Protivín
10. – 12. září – mezinárodní soutěž dechových orchestrů – Leszno, Polsko – zlaté pásmo
28. září – pouť Budilov
18. listopadu – závody psích spřežení – Reingers, Rakousko
18. prosince – vánoční koncert ve Čkyni
19. prosince – 13. Adventní koncert v KD Cihelna ve Vimperku

Statistika roku 2010
– 1. místo krajské kolo soutěže ZUŠ Třeboň
– 3. místo ve zlatém pásmu – ústřední kolo soutěže ZUŠ Letovice
– 2. místo – Mitteleuropa Blasmusikfest Trogir, Chorvatsko
– 2. místo – Mid Europe Schladming, Rakousko
– Zlaté pásmo – Leszno, Polsko
– Ples dechovky a mažoretek
– 2 x soustředění v Nových Hutích
– 10. noční koncert
– Vystoupení ve Freyungu k příležitosti výročí Stadtkapelle Freyung
– 2 x vánoční koncert
– 12 x veřejné vystoupení

 

 

ROK 2011

2. dubna – Ples dechovky a mažoretek. Sál vimperské „Cihelny“ byl opět úplně plný.
Tombola byla velice bohatá, opět hrála k tanci a poslechu skupina Apollo a půlnoční překvapení bylo úžasné… kapelník byl velký kohout, který měl okolo sebe mnoho slepic a „křepčili“ všichni dohromady Ptačí tanec.

6. května – hra osvobození Vimperk
7. května – slavnostní zahájení mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Vimperk
22. května – pouť Horní Vltavice
29. května – Vačkářův Zbiroh
4. června – mistrovství ČR mažoretek ve Strakonicích

17. – 18. června – 20 let Dechového orchestru ZUŠ Vimperk. Byla to velká vzpomínková akce, na kterou přijela spousta bývalých členů, byl vydán pamětní almanach a dokumentární DVD

25. – 26. června – Fest Band Dačice
3. července – pouť Stachy
27. července – hra pro Rohde a Schwarz

20 – 27. srpna – soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích. Toto soustředění bylo letos obzvlášť důležité, neboť orchestr čekala velká mezinárodní soutěž ve Španělsku v letovisku Malgrat de Mar

3. – 12. října – Mezinárodní festival v Malgrat de Mar, Španělsko. Nádherné počasí si užili všichni zúčastnění. Vystoupení se setkalo s velikým ohlasem a i v soutěži se orchestr neztratil. Prostě povedený zájezd se spoustou zážitků.

17. prosince – vánoční koncert ve Čkyni
18. prosince – 14. Adventní koncert v KD Cihelna ve Vimperku

Statistika roku 2011
– 2 velké akce – 20 let Dechového orchestru ZUŠ Vimperk
– Mezinárodní festival v Malgrat de Mar, Španělsko
– Ples dechovky a mažoretek
– Soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích
– 2 x hudební festivaly – Vačkářův Zbiroh, Fest Band Dačice
– 2 x vánoční koncert
– 6 x veřejné vystoupení

 

ROK 2012

31. března – 7. dubna – Soustředění dechového orchestru v hotelu „KODREA“ na Nových Hutích

14. dubna   – 13. ples dechovky a mažoretek

4. května – Vimperk „HRA U JELENA“ – osvobození

5. května – Vimperk „Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu“

19.-20. května – 20. ročník soutěže ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO – 1. místo !   Hlavní cena pro vítěze

Získali jsme ještě další ocenění: – za dynamické vypracování skladeb

 • za kultivovaný hudební projev
 • za provedení skladby Jana Čermáka

26. května – Slavnosti české muziky „Vačkářův ZBIROH“

1. červen – Mistrovství ČR mažoretek ve v Strakonicích

16. června – „Rodáci Dolany“

17. června – Pouť Nihošovice

23. června – Setkání dechovek Prachatice

29. června – 11. NOČNÍ KONCERT ZÁMEK VIMPERK

2. července – Stachy pouť

27. července – Písek – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL UMĚNÍ MLÁDEŽE

   – vimperský orchestr si odvezl hlavní cenu….

8. září – vystoupení pro charitu v Prachaticích

15. září – vystoupení ve Vimperku „BĚH PARAPLE“

15. prosince – Adventní koncert Čkyně

16. prosince – Vánoční koncert v sále „CIHELNY VE VIMPERKU“ č. 15

STATISTIKA ROKU 2012:

Dvě velké akce: Čermákovo Vysoké Mýto – 1. místo, Mezinárodní festival umění mládeže Písek – 1.místo

-ples dechovky a mažoretek

-1x soustředění v hotelu Kodrea Nové Hutě

-noční koncert Zámek Vimperk

-mistrovství mažoretek ČR Strakonice

-2x hudební festival : Vačkářův ZBIROH, Setkání dechovek PRACHATICE

-7x veřejné vystoupení

-2x vánoční koncert: Čkyně,  Vimperk

 

ROK 2013

5.-7. dubna – soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích

13. dubna – 14. ples dechovky a mažoretek

6. května – Osvobození města VIMPERK

11. května – Výročí hasičů HOROSEDLY

25. května – Vystoupení na festivalu „Vačkářův ZBIROH“

8. června – Výročí hasičů ŽIHOBCE

9. června – Vystoupení na mistrovství republiky ČR v mažoretkovém sportu VIMPERK – Zimní stadion

22. června – Festival velkých dechových orchestrů v Prachaticích

28. června – 12. noční koncert na vimperském zámku – opět plné nádvoří + ohňová show

29. června – výročí hasičů VACOV

29. června – noční koncert v BUDĚTICÍCH při zpívající vodní fontáně

7. července – vystoupení na tradiční stachovské pouti

26. července – Mezinárodní festival umění mládeže v PRAZE – získali jsme zlaté pásmo a nejvíce bodů ze všech zůčastněných orchestrů

27. července – vystoupení hasičů SOBĚŠICE

28. července – vystoupení pouť ČKYNĚ

23. srpna – vystoupení k 5. výročí založení mažoretek PREMIUM VIMPERK

24.-31. srpna – soustředění dech.orchestru na Nových Hutích v hotelu Kodrea

… tak ať nám to v novém školním roce 2013/2014 hraje zase výborně!

14. září – veřejné vystoupení na oslavách MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY

19. října – vystoupení na ZÁMKU BOHUMILICE

„Jezdecká soutěž hon na lišku“

21. prosince – vánoční koncert ve ČKYNI

22. prosinec – 16. VÁNOČNÍ KONCERT V CIHELNĚ VIMPERK

Říjen 2013

Po dlouholeté a velice úspěšné pedagogické práci se PETR STANĚK dočkal ocenění – VYNIKAJÍCÍ PEGAGOG JIHOČESKÉHO KRAJE

Gratulujeme!!!!

Statistika roku 2013:

Jedna velká akce a velké vítězství: – mezinárodní hudební festival mládeže PRAHA – 1. místo – zlaté pásmo

-ples dechovky a mažoretek

-noční koncert zámek Vimperk

-2x soustředění v hotelu Kodrea Nové Hutě

-vystoupení na mistrovství ČR ve Vimperku v mažoretkovém sportu

-2x hudební festivaly: Vačkářův ZBIROH, Setkání dechovek PRACHATICE

-noční koncert při fontáně BUDĚTICE

-10x veřejná vystoupení

2x vánoční koncert – ČKYNĚ, VIMPERK

 

ROK 2014

1. veřejné vystoupení v r. 2014 byl 29. března CHARITATIVNÍ KONCERT v Cihelně ve Vimperku pro OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STANISLAVY CHUMANOVÉ

4. dubna – krajské koko soutěže dechových orchestrů ZUŠ v Českých Budějovicích

UMÍSTĚNÍ:   1. MÍSTO s postupem do ústředního kola do LETOVIC

29.dubna-2.května – Jarní soustředění dechovky v hotelu „KODREA“ na Nových Hutích

Na soustředění se vždy všichni těšíme, i když hodně cvičíme, zažijeme také hodně legrace. Cvičili jsme skladby na přehlídku do VYSOKÉHO MÝTA a na ústřední kolo soutěže dechových orchestrů do LETOVIC. Též jsme oslavili

60. NAROZENINY kapelníka PETRA STAŇKA, který nám s celou rodinou připravili pěkný večer plný dobrot.

26. dubna – 15. ples dechovky a mažoretek

11. května – koncert pro maminky v kině Vimperk

17. května – ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO – 1. MÍSTO

Oblíbené „MÝTO“ – tuto soutěžní přehlídku jsme vyhráli již POSEDMÉ!!!!!

Předání cen a obrovská vlna radosti.

23. května – ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ pro DECHOVÉ ORCHESTRY LETOVICE – ZLATÁ SPANILÁ JÍZDA pokračuje – 1.MÍSTO

31. května – mistrovství mažoretek – defilé ve STRAKONICÍCH

7. června – setkání dechovek Vimperk „HUDBA NEZNÁ HRANIC“

14. června – Pouť NIHOŠOVICE

27. června – 13. NOČNÍ KONCERT

6. července – pouť STACHY

12. července – výročí hasičů v SUŠICI

26. července – SLAVNOSTI MEDU „ Včelná pod Boubínem“

27. července – pouť ČKYNĚ

9. srpna – výročí hasičů v BUDILOVĚ

15. – 24. srpna soustředění TROGIR CHORVATSKO

fotky Chorvatsko: ….při zkoušce v hotelu Medena, zasloužení koupání

Kolik nás jelo?      2 autobusy „ŠVARCTRANS“

Jaká byla cesta?    TAM: dobrá ZPĚT: hrozná

Ubytování?           Pro takovou „zvěř“ jako jsme my jako ulité!

Stravování?          Výborné

Počet koncertů!     Tři – v hotelu Medena, v Baška Vodě, v Primoštenu

Výlet?                   Starobylé město TROGIR

Koupání?               Úžasné

Negativum?           30 „účastníků zájezdu“ mělo zažívací potíže – napsáno velice KULANTNĚ – PROSTĚ: „ŠAVLOVÝ TANEC“ jako VYŠITÝ!!!!

Už je září a začíná nový školní rok 2014/2015

13. září – 20. výročí Městských Lesů ve Vimperku. Byla hrozná zima střídavě jsme hráli v dešti nebo pod střechou velkého stanu. Těšili jsme se z toho, že nás chválili „KLUCI V AKCI“, kteří zde předváděli své kuchařské umění.

18. listopadu – KONCERT K VÝROČÍ ROKU ČESKÉ HUDBY v divadle FRÁNI ŠRÁMKA v Písku. Byli jsme součástí velkého orchestru Jihočeského kraje.

25. listopadu – KONCERT K VÝROČÍ ROKU ČESKÉ HUDBY v koncertní síni OTAKARA JEREMIÁŠE v Českých Budějovicích – opět s velkým dechovým orchestrem Jihočeského kraje.¨

10. prosinec – Vystoupení na malém náměstí ve Vimperku „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“

20. prosince – Vánoční koncert ve ČKYNI

21. prosince – 17. VÁNOČNÍ KONCERT V CIHELNĚ VE VIMPERKU

Sál vimperské cihelny byl vyprodán již druhý den poté, co se lístky začaly v předprodeji prodávat….. Je to opravdu tradice a krásné zakončení 4. adventní neděle.

Statistika roku 2014:

-výhra v krajském kole soutěže DO v Č. Budějovicích + postup do ústředního kola

-výhra přehlídky ve VYSOKÉM MÝTĚ

-výhra v ústředním kole soutěže ZUŠ pro dechové orchestry LETOVICE

-1x soustředění – Kodrea Nové Hutě

-1x letní soustředění – TROGIR Chorvatsko

-ples dechovky a mažoretek č. 15

-noční koncert Vimperk Zámek

-1x charitativní koncert

-setkání dechovek „Hudba nezná hranice“

-10x veřejná vystoupení

-2x koncert k výročí roku české hudby

-2x vánoční koncert – Čkyně, Vimperk

 

 

ROK 2015

Dechový orchestr začal tento rok 1. – 5. dubna soustředěním v oblíbeném hotelu Kodrea na Nových Hutích.

16. dubna – 2 výchovné koncerty pro ZŠ Smetanova Vimperk

17. dubna – 2 výchovné koncerty pro ZŠ TGM Vimperk

18. dubna – Ples dechovky a mažoretek

25. dubna – Koncert v Bürgehaus ve Waldkirchenu (Německo). Koncert se konal v rámci výročí spolupráce gymnázií Vimperk a Waldkirchen.

17. dubna – Osvobození města Vimperk

3. června – Koncert v KD Metropol v Českých Budějovicích na pozvání Konzervatoře Českém Budějovice

11. června – 2 výchovné koncerty pro ZŠ Zdíkov a ZŠ Vacov

20. – 21. června – Fest band Dačice

26. června – 14. noční koncert na nádvoří vimperského zámku. Opět jsme se dočkali zaplněného nádvoří a velkého potlesku, který nás poslal na prázdniny….
Jenže dechový orchestr prázdniny nemá…

5. července – Pouť Stachy

11. července – Výročí hasičů Strašice

25. července – Slavnosti medu ve Včelné pod Boubínem

26. července – Pouť Čkyně

8. srpna – Výročí obce Bošice

22. – 29. srpna – Soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích Všichni jsme se na „sousko“ těšili. Opět budeme dřít nové skladby, ale budeme se i smát a hltat nové hlášky kapelníka.

5. září – Charitativní koncert pro OS Stanislavy Chumanové v letním kině Vimperk

13. září – Pouť Čestice

3. října – 85. výročí ZŠ TGM Vimperk

22. října – Koncert před Clarion congress hotelem v Českýh Budějovicích u příležitosti konání valné hromady Asociace základních uměleckých škol České republiky

9. prosince – Česko zpívá koledy – Vimperk

20. prosince – Vánoční koncert ve Čkyni

21. prosince – 18. vánoční koncert v KD Cihelna ve Vimperku 4. adventní neděli se celý Vimperk těší na tuto podívanou. V letošním roce možno říci, že už nám pomalu „Cihelna nestačí“

STATISTIKA ROKU 2015

2 x soustředění v hotelu Kodrea
6 x výchovný koncert pro ZŠ
Ples dechovky a mažoretek
Noční koncert na vimperském zámku
Fest Band Dačice
Charitativní vystoupení
Koncert v Německu
Koncert v Českých Budějovicích
Koncert pro AZUŠ
9 x veřejná vystoupení
2 x vánoční koncerty

 

ROK 2016

Dechový orchestr v tomto kalendářním roce začal přípravou na různá veřejná vystoupení. Na zkouškách se nejčastěji kromě různých pochodů cvičil Šavlový tanec od Arama Chačaturjana, La Corona a Na Hradisku. Tento rok byl zároveň zasvěcen soutěžím a festivalům. Proto orchestr „piloval“ povinné skladby i další soutěžní repertoár. První velkou akcí byla účast na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze ve dnech 19. – 20. 2. Náš orchestr podal výborný výkon a od mezinárodní poroty si vysloužil nejen zlaté pásmo, ale i cenu za nejlepší provedení povinné skladby ve své kategorii, kde soutěžilo 9 orchestrů!!!

23. – 26. března – Soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích

16. dubna – Ples dechového orchestru

6. května – Osvobození města Vimperk

21. května – Čermákovo Vysoké Mýto

 • zvláštní uznání poroty za provedení skladby Jana Čermáka – Sadila
 • zvláštní uznání poroty za výběr a repertoáru a široký žánrový rozsah
 • zvláštní uznání poroty za kultivovaný hudební projev koncertních pasáží

10. – 12. června – Kmochův Kolín

24. června – 15. noční koncert na vimperském zámku

25. – 26. června – FEDO Štětí

2. července – Oslavy obce Soběšice

3. července – Pouť Stachy

9. července – koncert na festivalu WASBE v Praze
Unikátní událost, celý autobus muzikantů naší dechovky se těšil na koncert do sálu České národní banky v Praze, kde předvedou vystoupení, které pilně dlouhodobě nacvičovali. Bohužel, autobus se nemohl z důvodu uzavírky příjezdu do Prahy včas dostat na místo určení a komplikovaná byla též cesta domů. Na dálnici u Prahy se totiž konaly závody seniorů na kolech. Z toho vyplývá, že jsme nikde nehráli a domů se vrátili až ve večerních hodinách.

20. – 27. srpna – Soustředění na Nových Hutích

Prosinec se nesla tradičně ve znamení vánočních koncertů. Novinku však byly koncerty pro žáky škol Vimperka a okolí.

16. prosince – 2 vánoční koncerty pro ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Smetanova Vimperk, ZŠ Zdíkov, ZŠ Stachy, ZŠ Nerudova Vimperk, ZŠ Šumavské Hoštice

17. prosince – Vánoční koncert ve Čkyni

18. prosince – 19. vánoční koncert v KD Cihelna Vimperk

STATISTIKA ROKU 2016

2 x soustředění na Nových Hutích
Ples dechovky
4 x účast na festivalech a soutěžích – Praha, Vysoké Mýto, Kolín, Štětí
Noční koncert na zámku
4 x veřejné vystoupení
2 x vánoční koncert pro žáky ZŠ
2 x vánoční koncert pro veřejnost

 

ROK 2017

Po Vánocích v novém roce začal orchestr nácvikem nového programu. Byly to skladby Na Hradisku a pochod z filmu Policejní akademie. Procvičoval se též Slovácký tanec č. 4.

18. března se konal již 18. Ples dechovky a mažoretek. K tanci a poslechu hrála skupina DE FACTO a sešlo se opět tolik příznivců naší dechovky, že Cihelna praskala ve švech.

7. dubna v KD Cihelna proběhlo krajské kolo soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT ČR. Náš orchestr toto kolo vyhrál a postoupil do celostátního kola do Letovic.

12. – 15. dubna – naše oblíbené „sousko“ v hotelu Kodrea na Nových Hutích. Jelikož v květnu proběhne ústřední kolo soutěže ZUŠ v Letovicích, je potřeba pořádně vypilovat všechny soutěžní skladby, abychom se umístili co nejlépe.

5. května – dechovka hraje na slavnosti k výročí osvobození města Vimperk.

27. května – účast na ústředním kole soutěže ZUŠ v Letovicích – získali jsme 1. místo ve stříbrném pásmu. Z Letovic jsme přejížděli ještě ten den do Rtyně v Podkrkonoší na festival Koletova Rtyně. Tento festival nás přivítal velmi přátelsky a móóc se nám tam líbilo.

17. června – kulturní akce ve Vimperku – Mezi pivovary

23. června – se konal již 16. noční koncert na vimperském zámku. Je to každoroční tradice spojená s ukončením školního roku.

24. – 25. června – účast na našem oblíbeném festivalu Fest Band Dačice.

2. července – tradiční Stachovská pouť

19. – 26. srpna – letní soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích. Tímto soustředěním získáváme „nátisk“ po prázdninách, kdy mnozí z nás moc toho přes prázdniny nenacvičí. Je to v podstatě start nového školního roku. Tak se náš orchestr procvičil až k prosinci, kdy nás čekaly páteční + sobotní zkoušky na vyhlášený vánoční koncert. Letos jubilejní 20. ročník.

16. prosince se konala v KD Cihelna veřejná generální zkouška. Program byl stejný jako na nedělním hlavním koncertě a sál byl i v tuto sobotu pěkně zaplněn.

17. prosince proběhl již zmíněný adventní koncert, který byl svým programem opravdu ohromující a KD Cihelna opět praskala ve švech.

STATISTIKA ROKU 2017

2 x soustředění Nové Hutě
Ples dechovky a mažoretek č. 18
Krajské kolo soutěže ZUŠ – 1. místo
Ústřední kolo soutěže ZUŠ – 1. místo ve stříbrném pásmu
2 x kulturní akce ve Vimperku
Noční koncert č. 16
2 x festivaly – Koletova Rtyně, Fest Band Dačice
1 x pouť ve Stachách
2 x vánoční koncert – generálka, 20. koncert

 

ROK 2018

I když začátkem kalendářního roku orchestr neměl žádné veřejné vystoupení, rozhodně hráči dechovky nezaháleli! Čekal je totiž neskutečně náročný rok plný zájezdů a koncertů.

14. dubna se konal již 19. ples dechovky a mažoretek. Konal se opět ve vimperské „Cihelně“, kde také orchestr poprvé v tomto roce poprvé vystoupil. Nechybělo ani super půlnoční překvapení, kterého se zúčastnil i ředitel ZUŠ Pavel Vališ. Téměř nikdo ho v převleku nepoznal.

4. května – vystoupení na oslavách k osvobození města Vimperk

4. – 8. května – soustředění na Nových Hutích v oblíbeném hotelu Kodrea

Po tomto soustředění onemocněl kapelník dechového orchestru Petr Staněk. Před kapelou bylo několik velkých a důležitých vystoupení nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Itálii. Co teď??? Ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ se k tomu postavil čelem a za pomoci manželky Petry a ostatních pedagogů se pustili s vervou do organizace plánovaných akcí.

18. – 20. května – Mezinárodní festival dechových orchestrů v Prešově na Slovensku

24. května – koncert ve Valdštejnské zahradě senátu ČR v rámci ZUŠ OPEN

26. května – 140 let vzniku SDH Zdíkov

27. května – 9. setkání hudební mládeže v Kališti u Humpolce

30. května – 3. června Mezinárodní festival Giulianova Itálie – Do poslední chvíle všichni věřili, že kapelní k s dechovkou odjede do Itálie na mezinárodní hudební festival do Giulianovy. Bohužel se tak nestalo. Jeli bez kapelníka. Byl ale s námi – vezla se jeho velká fotka, která byla úplně všude. Soutěžící orchestry i skupiny mažoretek přijely nejen z Evropy, ale z celého světa. Byl to neskutečný zážitek pro každého člena orchestru. I kdybychom nic nevyhráli, nemohli bychom být zklamáni. Jenže jsme zahráli a pochodovali tak, že jsme získali v koncertní soutěži 2. místo a v pochodové soutěži 3. místo.

9. – 10. června – 55. Kmochův Kolín

16. června – setkání dechových orchestrů ve Vimperku Mezi pivovary

23. června – 700 let obce Zdíkov

30. června – večerní koncert v doprovodu živé fontány v Buděticích

8. července – pouť ve Stachách

25. srpna – 1. září – soustředění Nové Hutě, hotel Kodrea

1. září – veřejné vystoupení v Bohumilicích – 130 let založení SDH Bohumilice

8. září – soutěž o zlatou taktovku Ladislava Roma ve Strakonicích – náš orchestr se umístil jako druhý ve zlatém pásmu a získal stříbrnou taktovku

15. září – oslavy městyse Vlachovo Březí

27. října – oslava výročí vzniku republiky v Soběšicích a Strašíně

Poté se orchestr soustředil na nácvik skladeb, které předvedl na tradičním, vyhlášeném a vždy vyprodaném vánočním koncertu.

21. prosince – dva koncerty pro žáky ZŠ z Vimperka a okolí

22. prosince – veřejná generální zkouška na hlavní adventní koncert

23. prosince – 21. adventní koncert

STATISTIKA ROKU 2018

2 x soustředění Nové Hutě
Ples dechovky a mažoretek č. 19
Vystoupení v rámci ZUŠ OPEN v Senátu ČR
3 x festival v ČR – Kmochův Kolín, Kaliště u Humpolce, Mezi pivovary Vimperk
2 x mezinárodní festival v zahraničí – Giulianova (Itálie), Prešov (Slovensko)
7 x veřejné vystoupené (výročí SDH, výročí republiky, pouť)
Večerní koncert v Buděticích
Soutěž o zlatou taktovku Ladislava Roma ve Strakonicích
4 x vánoční koncerty (2 pro školy, 1 generálka, 1 adventní)
A ještě jedna velká událost roku 2018. Udála se 19. října a byla to další „dechovkářská“ svatba. Tentokrát Martina Vališe a Anežky Bělové.

 

ROK 2019

Také rok 2019 byl plný zážitků z řady vystoupení, soutěží, festivalů a cest s tím spojených. Nad trénováním skladeb držel pevnou pochodovou hůl a taktovku kapelník Petr Staněk a ředitel ZUŠ Pavel Vališ.
6. dubna – 20. ples dechovky a mažoretek
12. – 14. dubna – tradiční jarní soustředění na hotelu Kodrea v Nových Hutích
6. května – vystoupení na pietním aktu výročí osvobození města Vimperk
11. května – hra na výročí SDH v Onšovicích
25. května – soutěžní přehlídka Čermákovo Vysoké Mýto – získali jsme 3 ocenění – zvláštní uznání poroty za provedení skladby Jana Čermáka – Břetislav, za kompaktní zvuk a dynamické zpracování skladeb, cenu za nejmladšího účastníka festivalu Julii Vališovou.
31. května – účast na ZUŠ OPEN Jižní Čechy v Českých Budějovicích – pod patronací a za účasti Magdalény Kožené.
8. června – vystoupení na pouti ve Vlachově Březí
14. – 16. června – Zlota Lira Rybnik – Polsko – soutěžní festival dechových orchestrů. Po krásném výkonu jsme získali zlaté pásmo s vyznamenáním.
6. července – vystoupení na výročí SDH Borová Lada
7. července – tradiční pouť Stachy
Všichni se vždy těšíme na naše oblíbené „sousko“ v hotelu Kodrea na Nových Hutích. V letošním roce proběhlo 24. – 31. srpna. Navštívil nás tam vzácný host – plk. MgA. Václav Blahunek, PhD., který působí jako šéfdirigent Hudby hradní stráže a policie ČR, a který se zúčastnil několika našich zkoušek. Sám je také vedl a přispěl velice cennými radami.
5. – 8. září – Internationale musiktage EURO Bösel Německo – účast na velkém a příjemném mezinárodním soutěžním festivalu. Mj. jsme dopochodovali při bubnu do zábavního parku s názvem Tierpark ve městě Thüle. Zde jsme předvedli koncert a vedli jsme pochodem průvod masek se světoznámými Star Wars a hráli jim k tomu speciálně nacvičenou skladbu. Čtyři dny v Böselu byly velice náročné, ale úspěchy stály za to. 3. místo v mezinárodní konkurenci dechových orchestrů a zvláštní cena pro nejlepší mládežnický orchestr.
5. října – výročí SDH Vlachovo Březí
12. října – 70 let ZUŠ Vimperk – veřejný koncert
20. prosince – dva předvánoční koncerty v sále KD Cihelna Vimperku pro žáky mateřských, základních a středních škol z Vimperka  a okolí. Zúčastnilo se okolo 1000 žáků se svými pedagogy.
21. prosince – veřejná generální zkouška adventního koncertu. Jelikož je o koncert stále veliký zájem a nedělní adventní koncert je vždy vyprodán, stalo se již tradicí uskutečnil sobotní veřejnou generální zkoušku, která je také hojně navštěvovaná. Posluchači nejsou o nic ochuzeni, neboť je program totožný.
22. prosince – Adventní koncert č. 22

STATISTIKA ROKU 2019

2 x soustředění Nové Hutě
Ples dechovky a mažoretek č. 20
6 x veřejné vystoupení
Soutěž ve Vysokém Mýtě
ZUŠ OPEN Jižní Čechy
70 let ZUŠ Vimperk
2 x zahraniční soutěž – Polsko – Zlota Lira Rybnik, Německo – Internationale Musiktage Bösel
4 x vánoční vystoupení

 

ROK 2020

Rok 2020 je úžasný letopočet. Pro každého z nás je doslova magický. 1. ledna, kdy tento rok odstartoval jsme opravdu nikdo nečekal, jaký bude…?! Všichni členové orchestru se těšili, že budou pilně hrát a nacvičovat nové skladby, aby naše „dechovka“ byla opět mezi nejlepšími v naší republice. A co víc, abychom ukázali naše muzikantské umění i za hranicemi našeho státu. Pak ale udeřil virus COVID-19 a rozvinul se tak, že jsme taková opatření nikdo z nás nezažili.

10. 3. 2020 bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví bylo vydáno mimořádné opatření ke vzdělávání žáků a studentů ve školách. Od 11. března do odvolání byl vydán zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání. Týkal se všech škol, kromě mateřských a ZUŠ. Hned 12. 3. však bylo toto rozhodnutí nahrazeno usnesením vlády č. 74/200 Sb., o přijetí krizového opatření a to už se týkalo i MŠ a ZUŠ. Tím se mělo zabránit dalšímu šíření této nevyzpytatelné nemoci s názvem Covid-19.

Byli jsme smutní! Nejen žáci, ale také učitelé. Jak moc jsme všichni chtěli do školy! Zvláštní, že?

Letos se tedy neuskutečnilo ani jedno jediné veřejné vystoupení! Nekonal se ani ples dechovky! Ani super oblíbený vánoční koncert. Jediná jiskřička naděje nám svitla v létě, kdy proběhlo soustředění na hotelu Kodrea v termínu 23. – 29. srpna.

Škola se úspěšně rozjela v září 2020, ale radost trvala jen krátce! Na podzim zasáhla ČR 2. vlna nemoci a školy se opět zavřely. Co na to říci?

Těšíme se na rok 2021, že bude lepší, nadějnější, normálnější a hlavně zdravější, abychom se zase mohli radovat z naší skvělé muziky v naší úžasné „dechovce“.!!!

 

ROK 2021

V tomto roce začínáme psát již 3. tištěnou kroniku!!!

Z důvodu coronavirové pandemie jsme naše 1. vystoupení odehráli až

4. července. Byla to každoroční pouť ve Stachách. Konečně jsme si mohli zase veřejně společně zahrát a náležitě jsme si to užívali.

22. – 28. srpna – Soustředění v Benešovské mlýně.

Po tak dlouhém „půstu“ bez zkoušek a bez hraní, jsme se na soustředění nepřekonatelně těšili. Také místo našeho pobytu se změnilo. Hotel Kodrea, naše dlouholeté působiště jarního a srpnového soustředění, bylo prodáno. Pan ředitel a učitelé, kteří jsou s orchestrem spjati, po dlouhém promýšlení různých variant došli k závěru, že to bude Benšovský mlýn u obce Heřmaň v okrese Písek. Hlavní zázemí jsme měli ve dvou zděných budovách. V jedné jsme se stravovali a spali, v druhé pak zkoušeli. Někteří obydleli i bungalowy v areálu mlýna. Ke zkoušení jsme také velice rádi využívali venkovních prostor. Průběh soustředění byl jako vždy velice tvrdý. Po prázdninách jsme si museli velice rychle zvyknout na několikahodinové hraní. V říjnu byl orchestr přihlášen na 20. ročník mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů do Ostravy. Naším úkolem bylo nacvičit co nejlépe soutěžní skladby a skladbu povinnou. Mezi pilováním skladeb jsme se vždy navzájem užívali a učitelé pro nás připravovali program a zábavu na podvečerní a večerní hodiny. Během pobytu bylo připraveno velké překvapení. Grilování selátka! To byla dobrota! Počasí nám ten den velice přálo, proto se velice vydařil celý den, podvečer a večer. Kapelník Petr Staněk společně s panem ředitelem Pavlem Vališem pokřtili knihu, která byla vydaná k 30. výročí založení Dechového orchestru ZUŠ Vimperk. Jsme všichni pyšní, že jsme jeho součástí!!!

Akce v roce 2021 byly také omezené, ale přesto jsme si zahráli.

10. září – Oslavy města Kašperské Hory

11. září – Oslavy obce Bohumilice

18. září – 30. let Dechového orchestru ZUŠ Vimperk

Oslava výročí založení orchestru probíhala 18. září už od rána. Byly otevřeny všechny prostory ZUŠ, kde byly připraveny výstavy věnované historii orchestru. K vidění byly trofeje, fotky, diplomy a ceny, které orchestr za tu dlouhou dobu získal na všemožných soutěžích a přehlídkách. Nechybělo ani občerstvení, u kterého se vzpomínalo a smálo nad prožitými společnými chvílemi. K poslechu hrál samozřejmě dechový orchestr, kde si mohl zahrát každý. Každý, kdo prošel orchestrem a přinesl si hudební nástroj. Bylo to skvělé!!! Všichni účastníci akce si vše moc pochvalovali, prostě oslava výročí se opravdu vydařila.

23. října – 20. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava

Náš orchestr získal zlaté pásmo s vyznamenáním a stali jsme se vítězem střední třídy. Oslavy byly veliké, jako za starých časů. O to cennější, že v této nelehké době coronaviru jsme dokázali nacvičit velice těžké skladby a dokonce jsme jako jediný orchestr zahráli skladbu Amoretta, která byla původně povinná. Pak byla tato povinnost zrušena z důvodu covidu. Dřina v Benešovském mlýně se zúročila.

18. – 19. prosince – 3 vánoční koncerty ve Vimperku

Z důvodu pandemie byla otázka, zda tyto oblíbené koncerty vůbec proběhnou a zda bude možné je odehrát. Zadařilo se! Obecenstvo se na nás těšilo a koncerty proběhly dva v sobotu a jeden v neděli v Městském kulturním středisku ve Vimperku. Nechyběl sólový zpěv a sólo na tubu. Mnozí posluchači při odchodu domů říkali: “ Bez koncertu dechovky nemohou začít Vánoce“.

 

STATISTIKA ROKU 2021

1 x soustředění Benešovský mlýn
3 x veřejné vystoupení
Mezinárodní soutěž v Ostravě
30 let Dechového orchestru ZUŠ Vimperk
3 x vánoční vystoupení

 

ROK 2022

Rok 2022 jsme začali 8. dubna dvěma koncerty ve Stachách, v tamějším zrekonstruovaném sále. Jeden koncert byl určena pro děti ze školy a druhý, odpolední pro veřejnost.

22. dubna se uskutečnil ples dechového orchestru v hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperk

6. května – pietní akt – osvobození města Vimperk

5. června – pouť Vlachovo Březí

10. – 12. června jsme se účastnili 57. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů Kmochův Kolín. Jako vždy to byla neskutečná jízda, kdo nezažil, nepochopí…

 • stovky nadšených muzikantů
 • zkoušky na vystoupení
 • fronty na oběd a večeři
 • vždycky! šílené horko
 • plné náměstí diváků
 • průvod městem
 • monstrkoncert
 • velká únava, ale obrovský zážitek

3. července – pouť Stachy 

21. – 27. srpna – soustředění v Benešovském mlýně

11. září – koncert ve Freyungu (Německo) v rámci spolupráce mezi oběma městy

12. prosince – tento den proběhly 3 předvánoční koncerty pro školy. Jelikož již ve Vimperku není k dispozici velký kulturní dům, museli jsme se opět vrátit do malého sálu MěKS a proto jsme uspořádali více koncertů, protože zájem o ně je veliký

17. a 18. prosince – 2 vánoční koncerty pro veřejnost – oba beznadějně vyprodané 

 

STATISTIKA ROKU 2022

1 x soustředění Benešovský mlýn
5 x veřejné vystoupení

1 x zahraniční vystoupení
účast na 57. ročníku Kmochův Kolín
5 x vánoční koncert

ples

ROK 2023

11. března – veřejný koncert ve Stachách

17. března – ples dechového orchestru v hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperku

27. března – 2 koncerty pro žáky ZŠ a MŠ ve Čkyni

24. – 25. března – účast na mezinárodním festivalu mladých sborů a orchestrů Young Bohemia Prague

Zúčastnili jsme se soutěže, společného koncertu a vedli průvod všech účastníků starým městem přes Staromětské náměstí. Jsme rádi, že jsem v Praze zanechali výborný dojem, což ocenila i porota, když náš výkon ohodnotila zlatým pásmem, cenou za sólový výkon pro tubistu Cyrila Fürsta a Petr Staněk získal ocenění za vynikající dlouhodobou práci s mládeží. Všichni jsme si víkend v Praze velmi užili.

5. května – pietní akt – osvobození města Vimperk

13. května – slavnosti města Písek

28. května – pouť Vlachovo Březí

3. června – výročí SDH Soběšice

3. června – svatba bývalé členky orchestru Terezy Procházkové

10. června – výročí SDH Vacov

17. června – Zemská krajinná výstava ve Freyungu (Německo)

Město Freyung se nachází v srdci Bavorského lesa a od 25. května do 3. října 2023 hostilo bavorskou zemskou krajinnou výstavu. Město Vimperk je partnerským městem Freyungu již 20 let. Pomyslnou nití, která spojuje tato města, je Zlatá stezka, symbolizující obchod a vzájemné propojení. Vimperk byl jediným českým městem, které bylo přizváno nejen k investiční spolupráci, ale také ke kulturní účasti. Ke kulturnímu vystoupení na hlavním pódiu byl přizván také dechový orchestr, který naše město Vimperk reprezentoval. Bylo to krásné sluneční odpoledne, kde jsme měli možnost ochutnat bavorské speciality na stáncích a v neposlední řadě potkat také mnoho vimperských spoluobčanů, kteří výstavu navštívili.

23. června – noční koncert na vimperském zámku. Letos konečně vyšlo počasí a koncert se mohl uskutečnit. Moc se vše vydařilo a našemu orchestru tleskalo plné zámecké nádvoří.

2. července – pouť Stachy

20. – 26. srpna – soustředění v Benešovském mlýně – tentokrát konečně vyšlo počasí!!!

9. září – společný koncert se Stadtkapelle Waldkirchen ve Waldkirchenu

14. prosince – vánoční koncert pro SŠ  ZŠ Nerudova Vimperk

15. prosince – 3 vánoční koncerty pro ZŠ Smetanova, ZŠ TGM a Gymnázium Vimperk

16. a 17. prosince – 2 vánoční koncerty pro veřejnost – opět beznadějně vyprodané

 

STATISTIKA ROKU 2023

2 x výchovné koncerty

1 x soustředění Benešovský mlýn
8 x veřejné vystoupení

ples dechového orchestru
Mezinárodní soutěž v Praze
2 x vystoupení v Německu

1 x noční koncert
6 x vánoční vystoupení