Šablony I – ZUŠ Vimperk

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora inovativního vzdělávání žáků, které pomůže rozvíjet jejich vztah ke kulturním a uměleckým hodnotám. Projekt dále podpoří další vzdělávání pedagogických pracovníků (jejich účast na seminářích, kurzech aj.).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001054

Realizace projektu 1. 2. 2023 až 28. 2. 2025