Taneční obor

Home / Učební obory / Taneční obor

V tanečním oboru mají žáci možnost seznámit se v několika prvních letech skrz taneční přípravku a následně taneční průpravu se základními pohybovými možnostmi těla a s prováděním pohybu směrem k estetické formě. Naučí se lidovým písničkám, tanečním hrám, rytmickému cítění, taneční gymnastice a seznámí se s pomocným náčiním. Ve vyšších ročnících se dále učí klasickému, lidovému a současnému tanci.


PŘEHLED UČITELŮ

Ředitel:


Učitelé:


Diplomy

Tanecni obor diplom Tanecni obor diplom 1 Tanecni obor diplom 2 Tanecni obor diplom 3 Tanecni obor diplom 4 

diplomdiplomPamětní listPamětní listPamětní listPamětní list