Výuka v zuš vimperk od 12. 10. 2020

Výuka v zuš vimperk od 12. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 a informací z MŠMT bude výuka v naší škole probíhat od 12. 10. 2020 následujícím způsobem:

1. Individuální výuka pokračuje podle rozvrhů hodin beze změn.

2. Je zrušena výuka předmětů: komorní hra, komorní zpěv, sborový zpěv a orchestrální hra.

3. Hudební nauka a hudební přípravka je vyučována distančně v rámci stanoveného rozvrhu hodin. Učitelé Vás budou kontaktovat pomocí e-mailu.

4. Výuka kolektivních předmětů ve výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru je vedena distančně v rámci stanoveného rozvrhu hodin. Učitelé Vás budou kontaktovat pomocí e-mailu.

5. Distanční výuka je pro žáky dobrovolná.

V případě nejasností kontaktujte příslušného učitele nebo ředitele školy.

https://zusvimperk.cz/wp-content/uploads/2020/09/priloha_829576320_4_INFORMACE-PRO-ŠKOLY-A-ŠKOLSKÁ-ZAŘÍZENÍ.pdf