Výsledky zápisu do ZUŠ

Výsledky zápisu do ZUŠ

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2020, 2021

              

K zápisu nových žáků ZUŠ Vimperk pro školní rok 2020, 2021 se dostavilo celkem 62 uchazečů.

Všichni zákonní zástupci obdrželi při zápisu informace, kde byla zveřejněna mj. i kritéria pro přijetí. Na základě těchto kritérií přijímáme ke studiu 56 uchazečů. Registrační čísla přijatých jsou zveřejněna níže. V případě, že nebyl uchazeč přijat, byl automaticky zařazen na seznam čekatelů. Pokud se uvolní místo v požadovaném studijním zaměření, budeme o tom nepřijaté uchazeče neprodleně informovat.

Děkujeme všem za zájem o studium.

 

ID přijatých uchazečů:    

403        404        405        406        407        408        409        410        411       412        413          414        415         416

417        418         419         420        421         423        424        425         428        429        430       431       432        433  

434        435        436        437         438        439        440        441        442        443        444        445        446        447

448        450        451        452         453        454        455        456        457        459        460        462        481        484