Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), je vyhlášeno v ZUŠ Vimperk ve dnech 21. a 22. 12. ředitelské volno.