Vimperští žesťaři ovládli krajské kolo soutěže ZUŠ

Vimperští žesťaři ovládli krajské kolo soutěže ZUŠ

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů žesťových

Vimperk 14. 3. 2023

 

III. kategorie

2. cena     Kvinteto

(Brejchová, Smolíková, Vlk, Vlk, Waltman), uč. Martin Vališ a Anežka Vališová

IV. kategorie 

1. cena s postupem, absolutní vítěz soutěže    Žesťové sexteto

(Fürst, Fürstová, Holínová, Holínová, Vališová, Vališová), uč. Karel Škvrna

VI. kategorie 

1. cena s postupem    Žesťové kvarteto

(Fürst, Košnař, Krejsa, Waltman), uč. Martin Vališ

Fotografie ze soutěže najdete ve fotogalerii 2022/2023 nebo zde.