Informace o podrobnostech výkonu spisové služby

Home / Home / Zákony, vyhlášky, směrnice / Informace o podrobnostech výkonu spisové služby

INFORMACE
podle Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

1) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat
Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267
385 01 Vimperk

2) Úřední hodiny podatelny
Pondělí 7.30 – 11.00 12.30 – 17.00
Úterý 7.30 – 11.00 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 14.30
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.00 – 14.30
Pátek 7.00 – 11.30 13.00 – 17.00

3) Elektronická adresa podatelny
info@zusvimperk.cz

4) Identifikátor datové schránky
x96iwee

5) Další možnosti elektronické komunikace
reditel@zusvimperk.cz
schartnerova@zusvimperk.cz
ucetni.vimperk@centrum.cz

6) Přehled dalších datových formátu dokumentů přijímaných v datové zprávě
Přijímáme formáty s příponou – pdf, jpg, doc, docx apod.

7) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou data přijímána
CD, DVD, přenosné USB

8) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu Nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému
Data jsou ihned vrácena jejich majiteli a ten je o tom vyrozuměn a data si převezme V případě nepřevzetí jsou data včetně nosiče skartována (zničena)