Mimořádné úspěchy žáků v ústředním kole soutěže ZUŠ v Liberci

Mimořádné úspěchy žáků v ústředním kole soutěže ZUŠ v Liberci

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů

Liberec 20. – 23. 4. 2023

Komorní trio       (Hana Bednaříková, Ester Kohoutová – fagoty, Gabriel Ištok – klavír)

uč. Petra Vališová

1. cena

Žesťové kvarteto (Jan Krejsa, Jeffrey Waltman, David Košnař – trubky, Prokop Fürst – pístový trombon)

uč. Martin Vališ

2. cena

Žesťové sexteto  (Lucie Vališová, Denisa Holínová, Julie Vališová, Veronika Holínová – lesní rohy, Cyril Fürst, Rozálie Fürstová – tuby)

uč. Karel Škvrna

1. cena

Zvláštní cena poroty za mimořádný interpretační výkon – hra na hornu – Lucie Vališová

Zvláštní cena poroty za mimořádný interpretační výkon skladby Antonio Vivaldi: Čtvero ročncí období – Zima, úpr. Petra Vališová

Zvláštní cena poroty za aranžmá skladby Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody – Petra Vališová

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KOMORONÍ HRY S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ ŽESŤOVÝCH

fotografie naleznete ve fotogalerii nebo zde