zámecká jízdárna Český Krumlov – žesťový soubor – 4. prosince 2007