Soustředění VO a LDO – 2.11.-4.11.2007, Michlova Huť