Adventní matiné 30.11.2014 (Foto: Jaroslav Pulkrábek, Pavel Vališ)