Celostátní kolo soutěže MŠMT – Letovice, 23. 5. 2014