Soustředění Kodrea, Nové Hutě – 15.3.2008, 21.5.2008