Literárně-dramatický

Home / Učební obory / Literárně-dramatický

Učební obor – Literárně-dramatický

V rámci literárně dramatického oboru si žáci osvojují základní pravidla dramatické hry, učí se podílet pohybovými slovním projevem na skupinové činnosti. LDO spolupracuje s ostatními obory ZUŠ (výtvarný – společná soustředěni, taneční a hudební – společná vystoupeni v závěru školního roku či hudební doprovody a zpěv k vystoupenií). Sólový dramaticky projev a přednes je podporován moderováním koncertů. V posledních letech LDO spolupracuje s divadelním souborem Bouček a skupinou historického šermu Artego, se kterými se zapojuje do programů města.


PŘEHLED UČITELŮ

Ředitel:


Učitelé:


Zajímavý odkaz (stránky žáků našeho LD oboru):

http://ldovimperk.blog.cz/


Literárně-dramatický

Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický   Literárně-dramatický