Vimperští muzikanti zahráli v Pasově

Vimperští muzikanti zahráli v Pasově

V sobotu 8. 7. 2023 se uskutečnil v bavorském Pasově koncert mladých talentů. Byl to koncert „ Jugend musiziert“ bei den EW v rámci hudebního festivalu „Festspiele Europäische Wochen Passau“. Tento festival je velmi prestižní a je velmi navštěvován.

Na koncert mladých talentů byli pozváni i žáci Základní umělecké školy Vimperk. Jednalo se o žesťové sexteto, které se v letošním školním roce stalo absolutním vítězem ústředního kola soutěže ZUŠ komorních souborů s převahou dechových nástrojů v Liberci, a kromě toho v prosinci reprezentovalo unikátní systém ZUŠ na koncertě v Evropském parlamentu v Bruselu či v květnu zahajovalo Pražské jaro na Kampě. Druhým zástupcem vimperské ZUŠ bylo komorní trio, které také v letošním roce získalo 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ komorních souborů s převahou dechových nástrojů dřevěných a 2 členky, fagotistky, účinkovaly s orchestrem dvouplátkových nástrojů nejen na pražské Kampě.

ZUŠ Vimperk zastupovala umělecké školy z České republiky. Za Rakousko vystupoval žák hrající na eufonium z Oberösterreichischen Landesmusischulwerk. Z Německa zahrály klavíristka z Kreismusischule Landkreis Passau a smyčcové duo z Städtischen Musikschule Passau. I tito hudebníci získali v uplynulém školním roce významná ocenění na soutěžích ve svých zemí, proto měl koncert opravdu vysokou úroveň. Zaplněný EW sál tak slyšel vynikající výkony mladých hudebníků ze tří sousedních zemí.

Žáci ZUŠ Vimperk společně se svými pedagogy Petrou Vališovou (komorní trio) a Karlem Škvrnou (žesťové sexteto) vynikajícím způsobem reprezentovali nejen svoji mateřskou školu, ale zejména pak celý region jižních Čech a celé naší republiky. Pořadatelé byli kvalitou našich hudebníků nadšeni a vyslovili přání v této spolupráci pokračovat i v dalším období.

Fotografie jsou ve fotogalerii