1. adventní odpoledne – 30.11.2008, sál MěKS Vimperk